Kế hoạch phòng chống ma túy 2019

Kế hoạch phòng chống ma túy 2019
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHÊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
Số .... /KH-THCK                                               
                                                                           Cự Khê ngày 28  tháng 2 năm 2019
  KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phòng chống ma túy
Trường tiểu học Cự Khê năm học 2018-2019
 Thực hiện kế hoạch  số 652/KH-SGDĐT ngày 26/2/2019 của Bộ Giáo Dục và  ĐT Hà Nội về việc triển khai công tác phòng chống ma túy, HIV /AIDS  ngành GD&ĐT năm 2019;
Thực hiện công văn số 96 /PGD&ĐT Thanh Oai về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng chông ma túy.
          Trường Tiểu học Cự Khê xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng chống ma túy, HIV /AIDS và các tệ nạn xã hội năm 2019  như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng chống ma túy, HIV /AIDS và các tệ nạn xã hội trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội trong công tác giáo dục phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.
2. Phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong nhà trường đảm bảo xây dựng trường học an toàn, trật tự, không có tội phạm và các tệ nạn xã hội. Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng sống, biết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội, có ý thức xây dựng trường học lành mạnh, không có ma túy.
3. Công tác phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong nhà trường là một trong các nội dung hoạt động trọng tâm trong năm học, là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên; duy trì việc kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của học sinh trong tiết chào cờ hàng tuần, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức của CB, GV, NV và học sinh. Xây dựng tập thể nhà trường trở thành một tập thể đoàn kết, tích cực rèn luyện nhân cách và kiên quyết phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các TNXH.
- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội năm 2016 do lãnh đạo trường làm Trưởng Ban; thành viên là trưởng các bộ phận, đoàn thể  (Công đoàn, Chi đoàn, GV-TPT Đội, tổ chuyên môn, tổ Văn phòng) và một số giáo viên. Ban Chỉ đạo có quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá thường xuyên, từng tháng. Kịp thời phát hiện những dấu hiệu không bình thường của CB, GV, NV và HS trong nhà trường, ở các tụ điểm, hàng quán, … để điều tra, nghiên cứu, có biện pháp giải quyết hiệu quả, kịp thời.
- Thường xuyên phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường để vận động, tuyên truyền, giáo dục CB, GV, NV và học sinh thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy không để xâm nhập vào nhà trường.
- Thực hiện tốt  việc giáo dục, phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS trong chương trình dạy học chính khoá (theo PPCT Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định) và tích hợp, lồng ghép ở các tiết hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo giáo viên giảng dạy các môn học này phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các tiết dạy theo quy định. Đối với các môn học khác, tùy theo bài dạy mà lồng ghép để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, HIV/AIDS.
          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các TNXH trong các tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại khóa, tọa đàm, thảo luận; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu như: bài viết, hái hoa dân chủ, xây dựng và biểu diễn tiểu phẩm, văn nghệ,…nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thân thiện để rèn luyện kĩ năng phòng, chống TNXH, ma túy, HIV/AIDS cho học sinh. Trong tháng 2/ 2019, nhà trường tổ chức  cuộc thi vẽ tranh về nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các TNXH trong nhà trường.
- Nắm chắc các đối tượng học sinh cá biệt, phân công trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức Đoàn, Đội thường xuyên gần gũi, theo dõi, giúp đỡ và phối hợp với gia đình để tăng cường công tác giáo dục tạo sự chuyển biến về thái độ, hành vi đạo đức, ý thức rèn luyện vươn lên.
- Tổ chức hộp thư góp ý để phát động học sinh tham gia góp ý, phát hiện những học sinh có những biểu hiện, hoạt động có liên quan đến tội phạm về ma túy, vi phạm pháp luật, vi phạm ATGT và các TNXH cho nhà trường để uốn nắn và ngăn chặn kịp thời.
- Tổ chức cho học sinh ký cam kết phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS và các TNXH 01 lần/ năm học làm cơ sở xét hạnh kiểm và kỷ luật HS khi có vi phạm.
          2. Công tác phối hợp với Công an xã Cự khê.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an xã Cự Khê  về công tác đảm bảo ANTT trong trường học. Tăng cường bố trí lực lượng tuần tra xung quanh khu vực trường học và kịp thời phát hiện giải quyết các tình huống vi phạm ở trong và ngoài nhà trường.
3. Công tác phối hợp giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội và các tổ chức, đoàn thể trong công tác giáo dục phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội trong trường học
- Đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường vững mạnh làm lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, giáo dục học sinh; tổ chức các phong trào trong nhà trường, tham gia các hoạt động xã hội phòng chống HIV/AIDS, ma túy, TNXH, bảo đảm ANTT làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học góp phần thực hiện trường học không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội.
- Củng cố và tiếp tục phát huy hoạt động của mô hình “Trường - Xã”. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Công an xã Cự Khê và trường tiểu học Cự Khê, phân công rõ trách nhiệm giữa các bên để kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến nhà trường và học sinh; đặc biệt là trong công tác giáo dục phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các TNXH xâm nhập vào nhà trường.
- Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa “Nhà trường - Gia đình - Xã hội” để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và giáo dục học sinh. Chú trọng đến công tác chủ nhiệm lớp; giao trách nhiệm cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình để quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian ở nhà trường và ngoài xã hội.
- Có kế hoạch cụ thể để trao đổi, thông tin kịp thời giữa nhà trường với gia đình học sinh về tinh thần, thái độ, ý thức học tập, tình hình chuyên cần, kết quả rèn luyện,... của học sinh. Đặc biệt, là sự quản lý, giáo dục nhằm ngăn ngừa ma tuý, các tệ nạn xã hội và tội phạm dễ xảy ra đối với học sinh cá biệt.
4. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy nhân tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế và toàn dân phòng, chống ma túy 26/6
- Phối hợp với Ban Chỉ đạo hoạt động hè năm 2019  của xã Cự khê để tổ chức tuyên truyền, giáo dục Ngày Quốc tế và toàn dân phòng, chống ma túy 26/6.
          - Tiếp tục triển khai phổ biến các văn bản pháp quy của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh.
- Phối hợp Ban đại diện cha mẹ HS có biện pháp quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè.
            - Tổ chức các hoạt động: Trò chơi dân gian, văn nghệ, thể dục thể thao giúp HS vui chơi lành mạnh, bổ ích.
 - Nhà trường có trách nhiệm bàn giao HS về địa phương nơi học sinh cư trú tiếp nhận, tổ chức quản lý, sinh hoạt trong hè; tham mưu Ban Chỉ đạo hoạt động hè của xã cần tiếp tục chỉ đạo hoạt động phòng chống ma tuý một cách hiệu quả nhất, xây dựng những sân chơi, sinh hoạt bổ ích trong dịp hè cho các em HS. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Công an xã tìm hiểu tình hình tệ nạn ma tuý, TNXH, tội phạm trên địa bàn, từ đó có biện pháp tuyên truyền, giáo dục các em ngăn chặn, tố giác các loại tội phạm, TNXH, đặc biệt là tệ nạn ma tuý.
- Kết thúc hè, nhà trường tổ chức Lễ ký cam kết không có học sinh vi phạm về ma túy như sau: Học sinh ký cam kết với nhà trường, gia đình học sinh ký cam kết với giáo viên chủ nhiệm lớp; giáo viên chủ nhiệm lớp ký cam kết với Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội của nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kiện toàn Ban Phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các TNXH của nhà trường; xây dựng Kế hoạch phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và TNXH trong nhà trường năm 2019.
2. Ban Giám hiệu, Công đoàn cơ sở, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo các chủ đề, sử dụng hiệu quả hòm thư cứu bạn và tố giác tội phạm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội, tổ chức cho học sinh ký cam kết.
3. Các tổ chuyên môn xây dựng chương trình, nội dung tích hợp vấn đề ma tuý HIV/AIDS đối với các môn hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp có đánh giá kết quả thực hiện trong từng học kì, cả năm.
4. Hàng tháng các bộ phận đều có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; cuối học kỳ, cuối năm đều có sơ kết, tổng kết. Kịp thời phát hiện, phổ biến nhân rộng những cá nhân, tập thể tốt để đề xuất biểu dương, khen thưởng.
5. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hình thức tuyên truyền giáo dục như: treo áp phích, pa-nô công tác, tổ chức hội thi vẽ tranh, tiểu phẩm, …về phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong nhà trường.
6. Phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh tuyên truyền cho phụ huynh học sinh nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với việc phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dạy con cái; giúp cha mẹ học sinh hiểu rõ hơn về tâm sinh lí lứa tuổi để có biện pháp giáo dục hiệu quả hơn, tránh để học sinh sa vào các tệ nạn xã hội.
7. Phối hợp Công an xã, tổ chức kiểm tra thường xuyên các địa điểm buôn bán xung quanh trường, để ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường; phát hiện và giáo dục kịp thời học sinh có hành vi vi phạm pháp luật.
Trên đây, là Kế hoạch triển khai phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội năm 2019  của Trường TH Cự Khê; yêu cầu các tổ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc trường  thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc đề nghị phản hồi về nhà trường để kịp thời điều chỉnh, bổ sung./.
 
Nơi nhận:                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD-ĐT;                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Website trường;                                                                                     (đã kí)
- Lãnh đạo trường;
- Các tổ CM, VP;                                                                                
- Lưu: VT, HS HIV/AIDS                                                      Nguyễn Thị Thu Hà

 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHÊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
Số……/ QĐ-THCK                                            
                                                                                Cự Khê ngày 27 tháng 2 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập ban chỉ đạo phòng chống ma túy
 Trường tiểu học Cự Khê năm học 2018-2019
 Thực hiện kế số  652/KH-SGDĐT ngày 26/02/2019 của SGD ĐT Hà Nộivề việc triển khai công tác phòng chống ma túy, HIV /AIDS và các tệ nạn xã hội năm 2019;
 Thực hiện công văn số 96/PGD&ĐT Thanh Oai về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng chông ma túy.
 Trường Tiểu học Cự Khê quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống ma túy gồm những ông bà có tên sau:
Điều 1: Thành lập ban chỉ đạo phòng chống ma túy của trường tiểu học Cự Khê gồm các ông bà có tên sau:
Ông:Ngô Viết Thành                                  - Hiệu trưởng        -        Trưởng ban
Bà Lê Thị Hạnh                                          -P.Hiệu trưởng     -        Phó ban
Bà: Nguyễn Thị Thu Hà                             -P.Hiệu trưởng      -        Phó ban
Các thành viên:
Bà: Lê Thị Thanh Thảo                                    - NVYT                 -         Ủy viên
Bà: Đặng Thu Hồng                                   - Tổ trưởng tổ 1    -        Ủy viên
Ông Lê văn Toàn                                        - Tổ trưởng tổ 2+3  -      Ủy viên
Bà: Đinh Thị Kim Liên                               - Tổ trưởng  Tổ 4+5 -     Ủy viên
Bà: Nguyễn Thị lương                                - Nhân viên kế toán -     Ủy viên
Điều 2: Các ông bà có tên trên thực hiện nhiệm vụ được giao
Điều 3: Các ông bà có tên ở điêu 1 căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận                                                              Hiệu trưởng
Phòng GD&ĐT
Lưu vt                                                                           
Điều 1                                                                Ngô Viết Thành


 
Văn bản mới

1074/SGDĐT-VP

CÔNG VĂN V/V TIẾP TỤC CHO HS NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 SỞ GDĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:0

121/PGDĐT-TH

CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN TIẾP TỤC DH QUA INTERNET TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:2

1125/BGDĐT-GDTH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 10 | lượt tải:1

05/CT-UBND

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:0

119/KH-GD&ĐT

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC DH MÔN TIẾNG ANH TỰ CHỌN LỚP 1,2 TRÊN ĐỊA BÀN THANH OAI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:2

968/SGDĐT-GDPT

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:0

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 191 | lượt tải:47
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây