Kế hoạch hoạt động hè của trường TH Cự Khê

Kế hoạch hoạt động hè của trường tiểu học Cự Khê

Kế hoạch hoạt động hè của trường TH Cự Khê

Hình ảnh hoạt động hè
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHÊ
       Số:       /KH-THCK
 
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          
       Cự Khê, ngày 25  tháng 05  năm 2019
 
                                                       KẾ HOẠCH
Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh
năm 2019

         - Thực hiện công văn số 1951-SGD&ĐT- CTTT ngày  20/5/2019 của Sở Giáo duc và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè  cho học sinh năm 2019 của nghành GD&ĐT Hà Nội.
- Căn cứ kế hoạch số  241 /PGD&ĐT ngày  21 tháng 5 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh trên địa bàn huyện năm 2019.
          Trường tiểu học Cự Khê xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh trong trường năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
- Nhằm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, lý thú, thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2019.
- Thực hiện có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “ Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiêu số”.
Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện vận động khuyến khích các em học sinh tham gia có sự ủng hộ của phụ huynh với tinh thần tự nguyện không áp đặt.
- Chuẩn bị tiềm lực cho việc tham gia các hoạt động giao lưu hè của nhà trường và các trung tâm văn hóa trên địa bàn  huyện Thanh Oai.Các lớp Bơi do trung tâm tổ chức.
- Phối hợp với các đoàn thể tổ chức cho học sinh một kỳ nghỉ hè an toàn, vui tươi, bổ ích tạo điều kiện tốt nhất để học sinh bước vào năm học mới.
          2. Yêu cầu.
          - Nhà trường chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở địa phương để tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương, phát phiếu sinh hoạt hè cho học sinh ngày 31 /05 /2019.từ ngày 01/6/2019                                                                                                                                        đến ngày 31/07/2019. Các  em học sinh được sinh hoạt và học tập tại địa phương trong kì nghỉ hè thật vui vẻ và bổ ích
          - Căn cứ vào kế hoặch  của Phòng giáo dục  và đào tạo Thanh oai Nhà trường đã triển khai.  Tổ chức các hoạt động hè cho các em học sinh  từ 1/08/2019. Học sinh toàn trường tập trung và bắt đầu hoạt động  hè từ ngày 06/08/2019 đến 20/08/2019 trên tinh thần tự nguyện của  phụ huynh cho con em mình đến trường ôn tập hè .
          - Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện,  các em học sinh tham gia có sự ủng hộ tự nguyện của cha, mẹ học sinh (Nhà trường không  áp đặt với bất kì học sinh nào).
- Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, các tệ nạn xã hội cho học sinh; thông qua các hoạt động tạo tập thế phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới. 
          II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HÈ.
1. Phối hợp bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.
Nhà trường chủ động phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.
+ Phụ trách chung (Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà).
-Tuyên truyền hoạt động hè  cho học sinh (Vào 7 giờ  30 phút sáng thứ 4 ngày 23/5/2019 do đồng chí Lê Thị Thanh Thảo  tuyên truyền dưới  sân trường cách  phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước , tai nạn giao thông, ăn uống  sạch  đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh bệnh tay chân miệng, cách phòng chống tội phạm mua bán người, Tuyên truyền về thực hiện ATGT,  đội mũ bảo hiểm khi ngồi lên xe gắn máy ,phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý phòng chống các tệ nạn xã hội… trong dịp các em nghỉ hè.
 - Tuyên truyền về giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng  giao tiếp xây dựng môi trường “Trường học thân thiện học sinh tích cực”.( Đồng chí Lê thị Hạnh Triển khai ngày 7 giờ 30 phút sáng thứ 2 ngày 27/5/2019, dưới sân trường
- Nhà trường triển khai tới phụ huynh các hoạt động hè vào 8 giờ 30  phút ngày thứ 6 ngày 24/5/2019( Các đồng chí GVCN triển khai tại lớp tới các bậc phụ huynh)
- Bàn giao học sinh trước khi nghỉ hè từ ngày 01/6/2019  về cho phụ huynh quản lý con em trong dịp nghỉ hè không sử dụng ma tuý, không tham gia các tệ nạn xã hội khác, thực hiện ATGT không chơi trò chơi nguy hiểm... và nhà trường tiếp nhận học sinh từ ngày 31/7/2019 và 1/8/2019 học sinh tập trung tại trường.
+ Phụ trách GV chủ nhiệm.
- Phối hợp với Ban đại diện cha, mẹ học sinh, công an, chính quyền địa phương, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với học sinh chưa ngoan phối hợp với gia đình quản lý con em trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội như buôn bán sử dụng ma túy, đua xe, đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác , phòng chống đuối nước , an toàn vệ sinh phòng tránh các bênh mùa hè.và chấp hành tốt luật an toàn giao thông các em đi  qua đường đều có các chú công an xã Cự Khê dắt qua đường thời gian từ 6 giờ 30 đến 7,30 phút hàng ngày do vậy các em cũng biết luật giao thông  đường bộ.
2. Hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức pháp luật.
2.1 Tổ chức các hoạt động tham quan học tập, các di tích lịch sử, văn hóa… giao lưu với cựu chiến binh, các cán bộ cách mạng lão thành; tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, đặc biệt tiếp tục chăm sóc di tích lịch sử văn hóa, cách mạng và công trình ghi công liệt sỹ.Tại xã Cự Khê.
 - Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 tại xã Cự Khê.( Tổ chức vào ngày 26/7/2019). Do đồng chí Hà và Đ/C Chu Thị Liên Thùy chỉ đạo và triển khai cho học sinh đi lao động vệ sinh và viếng nghĩa trang liệt sỹ, Thăm hỏi người có công với cách mạng.  
2.2 Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trong dịp hè cho học sinh, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh…; tuyên truyền Luật giao thông đường bộ; phòng chống ma tuý; phòng chống tội phạm; phòng chống các tệ nạn xã hội; phòng chống xâm hại, lạm dụng trẻ em,phòng chống nạn đuối nước  giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh ... xây dựng phong cách học sinh thủ đô “Văn minh - Thanh lịch”.      
2.3- Phối hợp với Ban đại diện cha, mẹ học sinh, Công an, Chính quyền địa phương, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những học sinh chưa ngoan. Phối hợp với gia đình quản lý con em trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội như buôn bán sử dụng ma tuý, đua xe, đánh bạc…
+ Phụ trách đ/c Vũ Thị Hiên - Trương Thị Mai Hương.
- Quản lý HS chưa ngoan rèn luyện hè, tổng số 4 buổi vào sáng thứ 7 hàng tuần
+ Phụ trách đ/c Lê Thị Hạnh
3. Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.
   Hoạt động hè tháng 6 + tháng 7 tại địa phương xã Cự Khê
-Tổ chức (hội thi vui khỏe tập thể dục buổi sáng cho học sinh về các thôn.
 ( Tổ chức vào 8 giờ 00 ngày 9/6/2019).Do đồng chí Vũ thị Hiên, Trương Thị Mai   Hương cùng các đồng chí trong ban chấp hành chi đoàn các thôn triển khai và thực hiện.
Các em học sinh về các thôn lao động công ích quét đường làng ngõ xóm vào sáng chủ nhật hàng tuần ( Đ/C phụ trách các thôn xóm chỉ đạo các em học sinh của các thôn)
3.1 Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ở câu lạc bộ, thư viện, nhà văn hoá, sân chơi thể thao… của địa phương, nhà trường.
          - Các em được chơi bóng đá, tập thể dục buổi sáng,  tại các nhà văn hóa các thôn và sân bóng đá các thôn do các anh chị phụ trách thôn xóm lên kế hoạch và tập luyện cho các em học sinh.
3.2  Căn cứ vào thực tế, điều kiện của nhà trường và nguyện vọng của hội cha, mẹ học sinh, nhà trường phối hợp với đoàn thanh niên xã Cự Khê, các nhà văn hoá, nhà thiếu nhi. . . tổ chức có hiệu quả các lớp dạy bơi, lớp dạy vẽ, thể dục nhịp điệu, bóng bàn... mở các CLB như nghệ thuật, HĐTT, Ngoại ngữ. 
Một số học sinh đi học các câu lạc bộ nghệ thuật môn vẽ, TD nhịp điệu, Múa Nhảy dance tại nhà văn hóa Thiểu nhi Hà Đông.
          -Học sinh trong trường đi học bơi vào các bể bơi  thuộc địa bàn huyện Thanh Oai và  Quận Hà Đông thường thì các  em vào học bơi tại bể bơi Thanh Hà sen cô 5.
3.3 Tổ chức các hoạt động giao lưu trong trường, cụm trường, lựa chọn đưa một số trò chơi dân gian phù hợp lứa tuổi học sinh.  Đ/ phụ trách các thôn xóm xã Cự Khê hướng dẫn và chỉ đạo các em học sinh.
           Học sinh được các anh chị phụ trách tổ chức cho các em  hoạt động các trò chơi vào các buổi chiều từ 5 giờ đến 6 giờ hàng ngày tại các thôn xóm xã Cự Khê
3.4 Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức tự chọn các nội dung khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích, đảm bảo sức khoẻ.
$. Hoạt động hè tháng 8 của học sinh.
+ Phụ trách chung đ/c Nguyễn Thị Thu Hà.
Thư viện:
3.5 Mở cửa thư viện cho học sinh đọc sách, báo... Đ/C Thảo phụ trách mở cửa thư viện phục vụ bạn đọc  chiều thứ 3, và chiều thứ 5.
3.6 Tổ chức thành lập câu lạc bộ TDTT, văn nghệ Đ/ C Chính phụ trách
                   * Câu lạc bộ văn nghệ: Tập các tiết mục,  múa, hát,  nhảy dance  Đ/c Trương Thị Mai Hương – Chu Thị Liên Thùy dẫn tập 2 buổi/ tuần( Chiểu thứ 2, chiều thứ 6) .
           * Câu lạc bộ TDTT, lấy danh sách HS dăng ký bóng bàn, cầu lông, cờ vua cờ tướng  2 buổi/ tuần( Từ 16 giờ đến 18 giờ chiều thứ 2 chiều thứ 6) Đ/C Chính phụ trách đi tập nhờ bên trường THCS Cự Khê. ( Vì sân trường chật do tu sửa CSVC)  
4. Hoạt động ôn tập văn hoá trong hè cho học sinh.
 4.1- Lập kế hoạch ôn tập văn hoá trong dịp hè cho những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo hoặc bồi dưỡng chú ý đối tượng học sinh yếu, kém và chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của đơn vị mình theo đúng Quy định về dạy thêm, học thêm của UBND Thành phố Hà Nội.
4.2 - Việc tổ chức hoạt động hè  cho học sinh  được triển khai từ 6/08/2018 trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh học sinh.( Không áp đặt hình thức nào do phụ huynh và học sinh tự nguyện)
5. Hoạt động xã hội, học nghề, lao động công ích.
          - Phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia các đội, nhóm Thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã Cự Khê  Đoàn Thanh niên xã Cự Khê quản lý.
          - Sáng chủ nhật hàng tuần  từ 7 giờ đến 7 giờ 30 các em làm vệ sinh thu gom rác thải  và quét đường làng ngõ xóm do các anh chị phụ trách triển khai và thực hiện cùng các em học sinh.
          - Tổ chức cho học sinh tham gia giữ gìn quê hương Xanh - Sạch - Đẹp tích cực tham gia phong trào vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hàng tuần ở địa phương nơi các em cư trú.
          - Chăm sóc và bảo vệ cây xanh
           - Tham gia vệ sinh, tu sửa trường,bàn ghế trang bị các  lớp đầy đủ  chuẩn bị cho năm học mới.
           - Học sinh lao động quét lớp học và sân trường, chăm sóc cây cảnh tại sân trường
           III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO.
1. Thành lập Ban chỉ đạo hè và xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị theo chỉ đạo của UBND huyện và Phòng GD&ĐT.
2. Báo cáo với UBND  xã chủ trương sử dụng trường học làm khu vui chơi cho học sinh trong dịp hè và xây dựng quy chế quản lý phù hợp.
3. Tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch của Phòng và địa phương tới cán bộ, giáo viên nhà trường và cha, mẹ học sinh trước khi nghỉ hè.
4. Phối hợp với các ngành, các cấp, Đoàn thanh niên và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động hè cho học sinh.
5. Nhà trường  phân công cán bộ phụ trách, chỉ đạo, các hoạt động hè bổ ích hiệu quả tới toàn thể các em học sinh.
Trên đây là kế hoạch  hoạt dộng hè của trường tiểu học Cự Khê.
   Nơi nhận:                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- Huỵên Đoàn                                                                                                             
- Phòng GD&ĐT;                                     
- Lưu: VP.

                                                                                                  Ngô Viết Thành
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHÊ  Số:     /THCK
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                      Cự Khê, ngày 24  Tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập ban chỉ đạo tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019
 
Thực hiện công văn số 1951-SGD&ĐT- CTTT ngày  20/5/2019 của Sở Giáo duc và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động hè cho học sinh năm 2019 của nghành GD&ĐT Hà Nội năm 2019.
Thực hiện kế  hoạch số 241/KH- SGD&ĐT ngày 20/5/2019  chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè  cho học sinh năm 2019 của nghành GD&ĐT Hà Nội.

          Hiệu trưởng;Trường tiểu học Cự Khê quyết định thành lập ban chỉ đạo hoạt động hè  năm 2019 với nội dung cụ thể như sau
                                                   QUYẾT  ĐỊNH:

 Điều 1: Thành lập ban chỉ đạo phòng  hoạt động hè trường tiểu học Cự Khê gồm các đ/c có tên sau:
  1. Ông Ngô Viết Thành              - Hiệu trưởng nhà trường            Trưởng ban
  2. Bà Lê Thị  Hạnh                     - Hiệu phó,                                 Phó ban
  3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà         - Hiệu phó                                  Phó ban
  4. Bà: Lê Thị Thu Trà                - CTCĐ                                       Phó ban
          Các ủy viên:
  1.  Bà Trương Thị Mai Hương           - Bí thư đoàn - Tổng phụ trách
  2. Bà Đặng Thu Hồng                        - Tổ trưởng tổ 1
  3. Bà Nguyễn Ánh Tuệ                       - Tổ trưởng tổ 2+3
  4. Ông Lê Văn Toàn                           - Tổ trưởng tổ 4+5
  5. Bà Nguyễn  Thị Thanh Thảo          - Nhân viên thư viện
  6. Bà Phạm Thị Thu                            - Nhân viên thiết bị.
 7. Cùng các đồng chí giáo viên, nhân viên  trong nhà trường
Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động hè.
Điều 3: Các ông( bà) có tên tại điều I và các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành ./.

   Nơi nhận                                                                                               T/M Ban chỉ đạo
   Như điều 3                                                                                                  Trưởng ban
Phòng GD&ĐT
BCH Đoàn Xã
Lưu văn thư                                                                                               
                                                                                                                      Ngô Viết Thành 
Văn bản mới

1074/SGDĐT-VP

CÔNG VĂN V/V TIẾP TỤC CHO HS NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 SỞ GDĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 94 | lượt tải:30

121/PGDĐT-TH

CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN TIẾP TỤC DH QUA INTERNET TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 77 | lượt tải:34

1125/BGDĐT-GDTH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 80 | lượt tải:29

05/CT-UBND

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 100 | lượt tải:26

119/KH-GD&ĐT

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC DH MÔN TIẾNG ANH TỰ CHỌN LỚP 1,2 TRÊN ĐỊA BÀN THANH OAI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 77 | lượt tải:33

968/SGDĐT-GDPT

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 70 | lượt tải:26

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 259 | lượt tải:70
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây