Kế hoạch bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu thiên tai năm học 2019-2020

Kế hoạch bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu thiên tai năm học 2019-2020
Thu gom rác bảo vệ môi trường

UBND HUYỆN  THANH  OAI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH CỰ KHÊ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số: 78 /KH-THCK                                 Cự Khê , ngày 28  tháng 7  năm 2019
                                                   
 KẾ HOẠCH
Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm học  2019 -  2020
Thực hiện chỉ đạo  của UBND thành Phố Hà Nội tại  Kế hoạch số 118/KH –UBND ngày 10/6/2014 về  hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn  2014-2020: Công văn số 5609/ VP – ĐT ngày 19/6/2019 về  việc triển khai chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường của Bộ TNMT – Bộ GDDT.
Thực  hiện kế hoạch số 3124 /KH-SGD&ĐT Hà nội.Ngày 22/7/2019 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020.
Căn cứ kế hoạch  số 326 /KH-PGD&ĐT ngày 26/7/2019 của phòng GD & ĐT Thanh oai về thực hiện  công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghành GD&ĐT Thanh Oai.
 *. Đặc điểm tình hình 
Trường tiểu học Cự Khê nằm trên địa bàn xã Cự Khê; phía trước cạnh sông Hòa Bình, phía sau là Khu đô thị đường sen coo 5. cánh đồng rộng  chưa được xây dựng không có gì che chắn nên đến mùa mưa bão hàng năm thường thiệt hại về cơ sở vật chất khi có bão xảy ra.
 1. Mục đích yêu cầu
Công tác phòng chống thiên tai (bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, mưa lớn, mưa đá, ...) phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
- Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và "ba sẵn sàng" chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.
- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh lụt bão kịp thời đến học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
- Ứng phó kịp thời với các đợt bão, lũ, mưa to, gió lớn trong năm.
- Sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong nhà trường;
1.Hạn chế tối đa mức thiệt hại do bão lụt gây ra cho tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường, nhất là tính mạng của CBGVNV và học sinh.
 1. Giảm thiểu hoạt động làm việc, dạy học khi đang có bão, lụt.
 2. Tăng cường trực ban theo kế hoạch để hạn chế tối đa hậu quả của bão lụt.
 3. Tăng cường vai trò trách nhiệm của BCĐ phòng chống lụt bão.
 4. Thực hiện phòng chống bão theo phương châm lấy phòng là chính, đồng thời thực hiện tốt phương án giảm nhẹ thiệt hại trên cơ sở chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, chỉ huy và ứng phó kịp thời.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
Trong công tác phòng chống thiên tai, lụt bão trên quan điểm phòng tránh là chủ yếu, luôn  cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt phải quán triệt phương châm “4 tại chỗ”. Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thời tiết, thiên tai để chủ động tổ chức thực hiện phòng tránh, đối phó và khắc phục thiên tai một cách có hiệu quả.
Để bảo đảm tính mạng của CB-GV-NV và HS, tài sản của Nhà nước cần xác định và thực hiện tốt : “Chủ động phòng tránh- đối phó kịp thời- khắc phục khẩn trương”. Phân công cho các thành viên khai thông đường nước để không để tình trạng ứ đọng nước ngập sân trường.
Trên cơ sở xác định tư tưởng, trách nhiệm như trên trường TH Cự Khê đề ra nhiệm vụ và các biện pháp phòng, chống thiên tai, lụt, bão năm học  2019-2020  như sau:
1.Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng tránh lụt bão tại đơn vị.
2.Triển khai và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền đối với công tác phòng tránh bão lụt khắc phục hậu quả thiên tai có thể xảy ra. Quán triệt với toàn thể CB,GV,NV về ý thức trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, khẩn trương trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công trong công tác phòng, tránh lụt bão và thiên tai.
3.Luôn cảnh giác, không chủ quan; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động phòng tránh, đối phó và khắc phục thiên tai. Xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết ứng phó cụ thể khi các hiện tượng bất thường về thời tiết và thiên tai được dự báo có thể xảy ra.
4.Che đậy phòng máy, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện; cắt tỉa cây xanh có thể ngã đổ, trên đường dây điện; đóng chặt các chốt cánh cửa.
5.Thường xuyên kiểm tra các phương tiện liên lạc nhằm đảm bảo thông tin liên lạc với các cấp.
6.Thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 mỗi khi có tình huống bão, lụt có thể xảy ra .
7.Thông báo kịp thời cho HS nghỉ học khi có chỉ đạo của cấp trên và có kế hoạch dạy bù sau bão.
8.Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, sắp xếp cho dân vào trường trú ẩn khi có chỉ đạo của địa phương.
9.Tập dượt phương án di dời, bảo vệ tài sản nhà trường trong tình huống thiên tai diễn ra.
10.Sau khi xảy ra thiên tai, phải nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định trường lớp nhằm đưa các hoạt động dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.
11.Lập kế hoạch bảo quản hồ sơ, trang thiết bị đồ dùng tại các lớp, phòng làm việc. Giao cho các tổ chức, bộ phận, cá nhân liên quan những nhiệm vụ cụ thể về việc bảo quản tài liệu liên quan đến lĩnh vực công tác của mình.
12.BCĐ có trách nhiệm lập kế hoạch khắc phục hậu quả bão lụt và báo cáo với ngành, chính quyền các cấp về mức độ thiệt hại do bão lụt gây ra.
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1.Trước khi bão xảy ra:
Các thành viên Ban Chỉ đạo PCLB thực hiện các nhiệm vụ sau:
– Tiếp nhận thông tin về bão lũ, thiên tai từ BCĐ cấp trên, đài phát thanh, truyền hình, Internet..
– Huy động CB,GV,NV thực hiện các biện pháp phòng chống bão, kiểm tra việc thực hiện phòng chống tại đơn vị trước 24 giờ trước khi bão đến. Cụ thể:
+ Ông: Ngô Viết Thành  –HT- TB : phụ trách phân công và kiểm tra thực hiện, báo cáo các cấp.
+ Bà Nguyễn Thị Thu Hà–PHT-PB : Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, tránh:  Che đậy phòng máy, phòng thiết bị, thư viện; đóng chặt các chốt cánh cửa.Thông báo kịp thời cho HS nghỉ học khi có chỉ đạo của cấp trên và có kế hoạch dạy bù sau bão. Hướng dẫn, sắp xếp cho GV nội trú vào trường trú ẩn khi bão đổ.Tập dượt phương án di dời, bảo vệ tài sản nhà trường trong tình huống thiên tai diễn ra. Khắc phục hậu quả, ổn định trường lớp nhằm đưa các hoạt động dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất
+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà –PB trực : đôn đốc CB,GV,NV thực hiện theo phân công và trực ban.
+ Các tổ trưởng là thành viên Ban chỉ đạo huy động GV tham gia thực hiện theo phân công của trưởng ban.
+ Bà Phạm Thị Thu: chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cho lực lượng trực
+ Cô Lê Thị Thanh Thảo (nhân viên y tế học đường) : chuẩn bị các loại thuốc dự phòng
– Dự phòng một số mặt hàng thiết yếu cho người trực: lương thực, thực phẩm , nhiên liệu, thuốc phòng và chữa trị.
– Lập dự toán chi phí cho công tác phòng chống thiên tai bão lụt theo quy định.
– Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc.
– Nhắc nhở gia đình CB,GV,NV chủ động dự phòng các mặt hàng thiết yếu.
 1. Khi bão xảy ra:
Ngay khi thiên tai (bão, lụt, động đất, sóng thần…) chủ trương là tự cứu lấy mình, vận dụng tốt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); Kết hợp với nhân dân trên địa bàn phải ở nơi trú bão, không được ra ngoài khi bão đang xảy ra, chú ý đề phòng hoàn lưu bão; kết hợp với các lực lượng vũ trang (công an, BCH Quân sự và đội dân quân tự vệ) giúp đỡ dân trong cơn bão.
 1. Khi bão tan:
Hiệu trưởng nắm bắt ngay tình hình thiệt hại về mọi mặt, báo cáo bằng điện thoại và văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT VÀ THIÊN TAI
 1. Nhân sự:
– Lãnh đạo nhà trường;
– Toàn thể công chức, viên chức và người lao động;
– Phối hợp cùng cha mẹ học sinh, hai bảo vệ trường.
 1. Phân công nhiệm vụ
2.1. Phụ trách chung
– Đ/c Ngô Viết Thành  – Trưởng ban
2.2. Trực tiếp phụ trách công tác phòng chống  bão lụt, thiên tai
– Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PB
– Đ/c Lê Thị Hạnh – HP
– Đ/c Nguyễn Trường Thịnh – Bảo vệ
 1. Phân công cụ thể
3.1. Hệ thống nhà công vụ: Phụ trách chung: đ/c Ngô Viết Thành và GV toàn trường.
3.2. Hệ thống phòng chức năng gồm văn phòng, thư viện, phòng tin, âm nhạc, PHT, PPHT, phòng Đội: Phụ trách chung: đ/c Nguyễn Thị Thu Hà; cùng các đ/c trong tổ văn phòng.
3.3. Các phòng học : Phụ trách chung: đ/c Ngô Viết Thành , đ/c Lê Thi Hạnh ; cùng GV chủ nhiệm, GV bộ môn các lớp.
3.4. Khu vực Trường học : Phụ trách chung Bác Nguyễn Trường Thịnh cùng 2 đ/c GV chủ nhiệm lớp 1C, 1D.
 1. Biện pháp thực hiện
Kiểm tra cơ sở vật chất (Mái nhà, hệ thống điện, hồ sơ sổ sách, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thiết bị điện tử…) và có biện pháp bảo quản để tránh ẩm ướt, hư hỏng.
Chặt tỉa những cây cao, to gần vị trí các phòng học và công trình của nhà trường. Chèn chống các phòng học, phòng chức năng. Cột tất cả các cửa sổ, cửa ra vào bằng dây thép buộc, cột dây thép ở cửa chính sau khi đã khóa bằng ổ khóa cửa.
Tập trung kiểm tra học sinh có mặt tại trường khi có xảy ra bão lụt, thiên tai. Thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống lũ bão của trường,  Phòng GD&ĐT và xã để có phương án thực hiện tối ưu.
Khi nhận được các thông tin bão lụt qua các phương tiện thông tin đại chúng, tất cả các thành viên trong Ban chỉ đạo phải có mặt kịp thời tại địa điểm đựơc phân công tại kế hoạch này, trực 100% trong thời gian xảy ra bão lụt để thực hiện phương án phòng tránh theo chỉ đạo của Ban.
GV các lớp phải nắm được số lượng học sinh có mặt, trực tiếp chịu trách nhiệm về học sinh lớp mình, phối hợp với các thành viên khác trong Ban phòng chống lụt bão để thực hiện phương án chỉ đạo của Trưởng ban.
4.Chuẩn bị điều kiện phòng chống lụt bão
5.Bộ phận tài vụ lập kế hoạch mua sắm các thiết bị phòng chống lũ bão (bao nilon, tấm nilon, đèn pin, …) và trình Trưởng ban chỉ đạo duyệt để kịp thời mua sắm theo kế hoạch, chậm nhất ngày 22/9/2019 (Đ/c Phạm Thị Thu  và đ/c Nguyễn Thị Thúy )
6.Phân công khắc phục sau lụt bão
– Tham gia công tác khắc phục hậu quả bão lụt: Toàn thể công chức viên chức nhà trường, thực hiện dưới sự chỉ đạo của BCĐ nhà trường.
– Lập kế hoạch và báo cáo Ban phòng chống lụt bão các cấp: Đ/c Ngô Viết Thành .
7. Thông tin liên lạc
8. Từng thành viên của Ban chỉ huy phòng chống lũ bão có trách nhiệm thường xuyên theo dõi thông tin lụt bão qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên truyền hình trung ương và địa phương để có phương án phối hợp, phòng chống và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.Trên đây là kế hoạch phòng chống lụt bão, tiềm kiếm cứu nạn năm học 2019-2020  của Trường TH Cự Khê, đề nghị các thành viên trong Ban chỉ huy PCLB- TKCN, các tổ chức, đoàn thể, các bộ phận liên quan thực hiện tốt. Kế hoạch này được triển khai đến tổ Chuyên môn và tổ Văn phòng ./.
Nơi nhận:PGD&ĐT                                                      KT.  HIỆU TRƯỞNG
Lưu vt                                                                                          PHT
 
                                                                                     Nguyễn Thị Thu Hà                                                    

UBND HUYỆN  THANH  OAI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH CỰ KHÊ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số: 78 /KH-THCK                                 Cự Khê , ngày 28  tháng 7  năm 2019
                                                   
 KẾ HOẠCH
Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm học  2019 -  2020
Thực hiện chỉ đạo  của UBND thành Phố Hà Nội tại  Kế hoạch số 118/KH –UBND ngày 10/6/2014 về  hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn  2014-2020: Công văn số 5609/ VP – ĐT ngày 19/6/2019 về  việc triển khai chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường của Bộ TNMT – Bộ GDDT.
Thực  hiện kế hoạch số 3124 /KH-SGD&ĐT Hà nội.Ngày 22/7/2019 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020.
Căn cứ kế hoạch  số 326 /KH-PGD&ĐT ngày 26/7/2019 của phòng GD & ĐT Thanh oai về thực hiện  công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghành GD&ĐT Thanh Oai.
 *. Đặc điểm tình hình 
Trường tiểu học Cự Khê nằm trên địa bàn xã Cự Khê; phía trước cạnh sông Hòa Bình, phía sau là Khu đô thị đường sen coo 5. cánh đồng rộng  chưa được xây dựng không có gì che chắn nên đến mùa mưa bão hàng năm thường thiệt hại về cơ sở vật chất khi có bão xảy ra.
 1. Mục đích yêu cầu
Công tác phòng chống thiên tai (bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, mưa lớn, mưa đá, ...) phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
- Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và "ba sẵn sàng" chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.
- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh lụt bão kịp thời đến học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
- Ứng phó kịp thời với các đợt bão, lũ, mưa to, gió lớn trong năm.
- Sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong nhà trường;
1.Hạn chế tối đa mức thiệt hại do bão lụt gây ra cho tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường, nhất là tính mạng của CBGVNV và học sinh.
 1. Giảm thiểu hoạt động làm việc, dạy học khi đang có bão, lụt.
 2. Tăng cường trực ban theo kế hoạch để hạn chế tối đa hậu quả của bão lụt.
 3. Tăng cường vai trò trách nhiệm của BCĐ phòng chống lụt bão.
 4. Thực hiện phòng chống bão theo phương châm lấy phòng là chính, đồng thời thực hiện tốt phương án giảm nhẹ thiệt hại trên cơ sở chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, chỉ huy và ứng phó kịp thời.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
Trong công tác phòng chống thiên tai, lụt bão trên quan điểm phòng tránh là chủ yếu, luôn  cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt phải quán triệt phương châm “4 tại chỗ”. Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thời tiết, thiên tai để chủ động tổ chức thực hiện phòng tránh, đối phó và khắc phục thiên tai một cách có hiệu quả.
Để bảo đảm tính mạng của CB-GV-NV và HS, tài sản của Nhà nước cần xác định và thực hiện tốt : “Chủ động phòng tránh- đối phó kịp thời- khắc phục khẩn trương”. Phân công cho các thành viên khai thông đường nước để không để tình trạng ứ đọng nước ngập sân trường.
Trên cơ sở xác định tư tưởng, trách nhiệm như trên trường TH Cự Khê đề ra nhiệm vụ và các biện pháp phòng, chống thiên tai, lụt, bão năm học  2019-2020  như sau:
1.Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng tránh lụt bão tại đơn vị.
2.Triển khai và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền đối với công tác phòng tránh bão lụt khắc phục hậu quả thiên tai có thể xảy ra. Quán triệt với toàn thể CB,GV,NV về ý thức trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, khẩn trương trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công trong công tác phòng, tránh lụt bão và thiên tai.
3.Luôn cảnh giác, không chủ quan; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động phòng tránh, đối phó và khắc phục thiên tai. Xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết ứng phó cụ thể khi các hiện tượng bất thường về thời tiết và thiên tai được dự báo có thể xảy ra.
4.Che đậy phòng máy, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện; cắt tỉa cây xanh có thể ngã đổ, trên đường dây điện; đóng chặt các chốt cánh cửa.
5.Thường xuyên kiểm tra các phương tiện liên lạc nhằm đảm bảo thông tin liên lạc với các cấp.
6.Thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 mỗi khi có tình huống bão, lụt có thể xảy ra .
7.Thông báo kịp thời cho HS nghỉ học khi có chỉ đạo của cấp trên và có kế hoạch dạy bù sau bão.
8.Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, sắp xếp cho dân vào trường trú ẩn khi có chỉ đạo của địa phương.
9.Tập dượt phương án di dời, bảo vệ tài sản nhà trường trong tình huống thiên tai diễn ra.
10.Sau khi xảy ra thiên tai, phải nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định trường lớp nhằm đưa các hoạt động dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.
11.Lập kế hoạch bảo quản hồ sơ, trang thiết bị đồ dùng tại các lớp, phòng làm việc. Giao cho các tổ chức, bộ phận, cá nhân liên quan những nhiệm vụ cụ thể về việc bảo quản tài liệu liên quan đến lĩnh vực công tác của mình.
12.BCĐ có trách nhiệm lập kế hoạch khắc phục hậu quả bão lụt và báo cáo với ngành, chính quyền các cấp về mức độ thiệt hại do bão lụt gây ra.
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1.Trước khi bão xảy ra:
Các thành viên Ban Chỉ đạo PCLB thực hiện các nhiệm vụ sau:
– Tiếp nhận thông tin về bão lũ, thiên tai từ BCĐ cấp trên, đài phát thanh, truyền hình, Internet..
– Huy động CB,GV,NV thực hiện các biện pháp phòng chống bão, kiểm tra việc thực hiện phòng chống tại đơn vị trước 24 giờ trước khi bão đến. Cụ thể:
+ Ông: Ngô Viết Thành  –HT- TB : phụ trách phân công và kiểm tra thực hiện, báo cáo các cấp.
+ Bà Nguyễn Thị Thu Hà–PHT-PB : Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, tránh:  Che đậy phòng máy, phòng thiết bị, thư viện; đóng chặt các chốt cánh cửa.Thông báo kịp thời cho HS nghỉ học khi có chỉ đạo của cấp trên và có kế hoạch dạy bù sau bão. Hướng dẫn, sắp xếp cho GV nội trú vào trường trú ẩn khi bão đổ.Tập dượt phương án di dời, bảo vệ tài sản nhà trường trong tình huống thiên tai diễn ra. Khắc phục hậu quả, ổn định trường lớp nhằm đưa các hoạt động dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất
+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà –PB trực : đôn đốc CB,GV,NV thực hiện theo phân công và trực ban.
+ Các tổ trưởng là thành viên Ban chỉ đạo huy động GV tham gia thực hiện theo phân công của trưởng ban.
+ Bà Phạm Thị Thu: chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cho lực lượng trực
+ Cô Lê Thị Thanh Thảo (nhân viên y tế học đường) : chuẩn bị các loại thuốc dự phòng
– Dự phòng một số mặt hàng thiết yếu cho người trực: lương thực, thực phẩm , nhiên liệu, thuốc phòng và chữa trị.
– Lập dự toán chi phí cho công tác phòng chống thiên tai bão lụt theo quy định.
– Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc.
– Nhắc nhở gia đình CB,GV,NV chủ động dự phòng các mặt hàng thiết yếu.
 1. Khi bão xảy ra:
Ngay khi thiên tai (bão, lụt, động đất, sóng thần…) chủ trương là tự cứu lấy mình, vận dụng tốt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); Kết hợp với nhân dân trên địa bàn phải ở nơi trú bão, không được ra ngoài khi bão đang xảy ra, chú ý đề phòng hoàn lưu bão; kết hợp với các lực lượng vũ trang (công an, BCH Quân sự và đội dân quân tự vệ) giúp đỡ dân trong cơn bão.
 1. Khi bão tan:
Hiệu trưởng nắm bắt ngay tình hình thiệt hại về mọi mặt, báo cáo bằng điện thoại và văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT VÀ THIÊN TAI
 1. Nhân sự:
– Lãnh đạo nhà trường;
– Toàn thể công chức, viên chức và người lao động;
– Phối hợp cùng cha mẹ học sinh, hai bảo vệ trường.
 1. Phân công nhiệm vụ
2.1. Phụ trách chung
– Đ/c Ngô Viết Thành  – Trưởng ban
2.2. Trực tiếp phụ trách công tác phòng chống  bão lụt, thiên tai
– Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PB
– Đ/c Lê Thị Hạnh – HP
– Đ/c Nguyễn Trường Thịnh – Bảo vệ
 1. Phân công cụ thể
3.1. Hệ thống nhà công vụ: Phụ trách chung: đ/c Ngô Viết Thành và GV toàn trường.
3.2. Hệ thống phòng chức năng gồm văn phòng, thư viện, phòng tin, âm nhạc, PHT, PPHT, phòng Đội: Phụ trách chung: đ/c Nguyễn Thị Thu Hà; cùng các đ/c trong tổ văn phòng.
3.3. Các phòng học : Phụ trách chung: đ/c Ngô Viết Thành , đ/c Lê Thi Hạnh ; cùng GV chủ nhiệm, GV bộ môn các lớp.
3.4. Khu vực Trường học : Phụ trách chung Bác Nguyễn Trường Thịnh cùng 2 đ/c GV chủ nhiệm lớp 1C, 1D.
 1. Biện pháp thực hiện
Kiểm tra cơ sở vật chất (Mái nhà, hệ thống điện, hồ sơ sổ sách, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thiết bị điện tử…) và có biện pháp bảo quản để tránh ẩm ướt, hư hỏng.
Chặt tỉa những cây cao, to gần vị trí các phòng học và công trình của nhà trường. Chèn chống các phòng học, phòng chức năng. Cột tất cả các cửa sổ, cửa ra vào bằng dây thép buộc, cột dây thép ở cửa chính sau khi đã khóa bằng ổ khóa cửa.
Tập trung kiểm tra học sinh có mặt tại trường khi có xảy ra bão lụt, thiên tai. Thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống lũ bão của trường,  Phòng GD&ĐT và xã để có phương án thực hiện tối ưu.
Khi nhận được các thông tin bão lụt qua các phương tiện thông tin đại chúng, tất cả các thành viên trong Ban chỉ đạo phải có mặt kịp thời tại địa điểm đựơc phân công tại kế hoạch này, trực 100% trong thời gian xảy ra bão lụt để thực hiện phương án phòng tránh theo chỉ đạo của Ban.
GV các lớp phải nắm được số lượng học sinh có mặt, trực tiếp chịu trách nhiệm về học sinh lớp mình, phối hợp với các thành viên khác trong Ban phòng chống lụt bão để thực hiện phương án chỉ đạo của Trưởng ban.
4.Chuẩn bị điều kiện phòng chống lụt bão
5.Bộ phận tài vụ lập kế hoạch mua sắm các thiết bị phòng chống lũ bão (bao nilon, tấm nilon, đèn pin, …) và trình Trưởng ban chỉ đạo duyệt để kịp thời mua sắm theo kế hoạch, chậm nhất ngày 22/9/2019 (Đ/c Phạm Thị Thu  và đ/c Nguyễn Thị Thúy )
6.Phân công khắc phục sau lụt bão
– Tham gia công tác khắc phục hậu quả bão lụt: Toàn thể công chức viên chức nhà trường, thực hiện dưới sự chỉ đạo của BCĐ nhà trường.
– Lập kế hoạch và báo cáo Ban phòng chống lụt bão các cấp: Đ/c Ngô Viết Thành .
7. Thông tin liên lạc
8. Từng thành viên của Ban chỉ huy phòng chống lũ bão có trách nhiệm thường xuyên theo dõi thông tin lụt bão qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên truyền hình trung ương và địa phương để có phương án phối hợp, phòng chống và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.Trên đây là kế hoạch phòng chống lụt bão, tiềm kiếm cứu nạn năm học 2019-2020  của Trường TH Cự Khê, đề nghị các thành viên trong Ban chỉ huy PCLB- TKCN, các tổ chức, đoàn thể, các bộ phận liên quan thực hiện tốt. Kế hoạch này được triển khai đến tổ Chuyên môn và tổ Văn phòng ./.
Nơi nhận:PGD&ĐT                                                      KT.  HIỆU TRƯỞNG
Lưu vt                                                                                          PHT
 
                                                                                     Nguyễn Thị Thu Hà                                                     
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây