Giáo án lớp 4 tham khảo

Thứ ba - 14/02/2017 07:41
Giáo án lớp 4 tham khảo
TUẦN 10                  
Thứ hai ngày 24 tháng 10 năn 2011
Âm nhạc
Giáo viên chuyên biệt dạy
Tập đọc (Tiết 19)
Ôn tâp giữa học kì 1 (tiết 1)
I. Mục đích, yêu cầu.
- Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc-hiểu
- Yêu cầu kĩ năng đọc thành tiếng: hs đọc trôi chảy các bt đọc đã học từ đầu hk.
- Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về nội dung, nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Thương người như thể thương thân. Tìm đúng những đoạn văn cần được thể hiện bằng giọng đã đọc nêu trong SGK. Đọc diễn cảm những đoạn văn đó đúng với yêu  cầu về giọng đọc.
II. Đồ dùng dạy học
- Phiếu học tập
- Tranh minh hoạ trong SGK
- Bảng phụ hướng dẫn học sinh luyện đọc câu khó
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
Bài cũ
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
 
 
luyện đọc
 
 
 
 
 
Bài tập 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài tập 3
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Kiểm tra bài cũ
Gọi HS đọc bài Điều ước của vua Mi-đát và trả lời câu hỏi
GV nhận xét, ghi điểm
3. Dạy bài mới
3.1. Giới thiệu bài mới.
GV nêu MĐ, YC tiết học
3.2 Kiểm tra tập đọc và HTL
a. Luyện đọc
yêu cầu hs lên bóc thăm BT đọc để đọc
GV đặt câu hỏi cho hs và yêu cầu hs trả lời
GV nhận xét, chấm điểm
b. Bài tập 2
yêu cầu hs đọc bt
Những BT đọc như thế nào là truyện kể ?
 
 
Hãy kể tên những BT đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Thương người như thể thương thân?
Yêu cầu hs hoàn thành vào phiếu BT
Gọi 1 số HS trình bày
GV nhận xét, sữa chữa
c. Bài tập 3:
yêu cầu hs đọc đề bài
yêu cầu 2 hs thảo luận nhóm hoàn thành bt 2
đại diện nhóm trình bày
gọi các nhóm khác bổ sung
GV nhận xét
4. Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
1-2 HS đọc và trả lời câu hỏi
 
lắng nghe
 
 
Lắng nghe
 
 
bóc thăm bài đọcvà trả lời câu hỏi
 
 
lắng nghe
 
đọc BT
Đó là những bài có đầu có cuối, liên quan tới 1 hay một số nhân vật để nói lên một điêù có ý nghĩa
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Người ăn xin…
 
Hoàn thành phiếu BT
2-3 HS trình bày
lắng nghe
 
1 HS đọc
thảo luận nhóm 2
 
đại diện nhóm rình bày
Bổ sung
lắng nghe
@&?
Mĩ thuật
Giáo viên chuyên biệt dạy
@&?
Toán (Tiết 46)
Luyện tập
I. Mục đích, yêu cầu.
- Giúp hs củng cố về nhận biết góc tù, góc nhọn, góc bẹt, góc vuông, đường cao của tam giác
- Cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật
II. Đồ dùng dạy học
- Sách giáo khoa
- Eke
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
Bài cũ
 
 
Giới thiệu bài mới
 
Thực hành
Bài 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2
 
 
 
 
Bài 3
 
 
 
 
 
 
Bài 4a
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Kiểm tra bài cũ
Gọi HS làm BT 2 tiết trước
GV nhận xét, ghi điểm
3. Dạy bài mới
3.1. Giới thiệu bài mới.
GV nêu MĐ, YC tiết học
3.2. Thực hành
*Bài 1: Nêu các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình sau:
yêu cầu hs đọc bt 1
yêu cầu hs làm bt, gọi 1 số hs lên bảng làm
 
 
 
 
GV nhận xét, sửa chữa
*Bài 2: Đúng ghi Đ và sai ghi S vào ô trống
Yêu cầu hs làm bài
nhận xét, sửa chữa
* Bài 3: Cho đoạn thẳng AB= 3cm. Hãy vẽ hình vuông  ABCD?
Yêu cầu hs làm bài
 
 
 
 
nhận xét
* Bài 4a: yêu cầu hs đọc đề bài
Yêu cầu hs làm bt
GV nhận xét, sửa chữa
4.Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
1-2 hs lên bảng làm
lắng nghe
 
 
Lắng nghe
 
 
 
1 HS đọc
làm bt, 1 số lên bảng làm
góc vuông: BAC, DAB, DBC
góc nhọn: ABM, AMB, MCB, MBC, ADB, BDC, BCD, ABD
goc tù: BMC,
góc bẹt: AMC
lắng nghe
 
 
làm bt
lắng nghe
 
 
 làm bt

lắng nghe
1-2 HS đọc
làm bt
lắng nghe
@&?
Chiều:
GĐHSYTV:                                                       Luyện về động từ
I. Mục tiêu
- Giúp HS cũng cố kiến thức về động từ.
II. Đồ dùng dạy học
- Vở BT
III. Hoạt động dạy học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
Bài 1
 
 
 
 
 
 
Bài 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Giới thiệu  bài mới.
Tiết học hôm nay sẽ giúp các em ôn tập lại các kiến thức về động từ
3. Dạy bài mới
Bài 1: Thế nào là động từ? Nêu ví dụ và đặt câu với 1 động từ đã tìm được
Yêu cầu HS làm bài, gọi 1 số HS trình bày.
 
 
GV nhận xét, ghi điểm
Bài 2: Em hãy tìm các động từ có trong đoạn văn sau:
Có lần thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra, cho vua Mi-đát được ước một điều. Mi-đát vốn tham lam nên nói ngay:
- Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đều hóa thành vàng!
Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận
Gọi HS đọc đề, xác định yêu cầu BT.
Yêu cầu HS làm bài, gọi 1 số HS trình bày
GV nhận xét, chữa bài
Bài 3: Em nêu những hoạt động ở nhà và gạch chân dứơi các động từ. Đặt câu với các từ đó
Yêu cầu HS làm bài
Gọi 1 số HS trình bày
GV nhận xét, chữa bài
4. Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
lắng nghe
 
Lắng nghe
 
 
 
Động từ là từ chỉ hoạt động hoặc trạng thái của sự vật
Ví dụ: chạy, nhảy, hát, rơi
Mùa thu, lá rơi nhiều.
Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 HS đọc
làm bài, 1 số HS trình bày
 
Lắng nghe
 
 
 
Làm bài
 2-3 HS trình bày
 
 
Lắng nghe
 
@&?
Đạo đức (Tiết 10)
Tiết kiệm thời giờ (t2)
I. Mục đích, yêu cầu.
- HS nhận thức được cần phải tiết kiệm thời gian.
- HS hiểu được thời giờ là cái quý nhất, cần phải tiết kiệm
- Cách tiết kiệm thời giờ
- Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm.
II. Đồ dùng dạy học
- SGK
- Tấm gương về tiết kiệm thời giờ
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
 
Bt1
 
 
 
 
 
 
Bt 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trình bày tài liệu đã sưu tầm
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Giới thiệu  bài mới.
Thời giờ là thứ đáng quý. Tiết học hôm nay, các em sẽ biết cách sử dụng thời giờ tiết kiệm và hữu ích
3. Dạy bài mới
a.Hoạt động 1: Làm việc cá nhân (bt 1 sgk)
yêu cầu hs trình bày
 gọi hs sửa chữa, bổ sung
GV nhận xét, kết luận: a, c, d là tiết kiệm thời gian
B, d, e là không tiết kiệm thời gian
b. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 2 (Bài tập 4 sgk)
yêu cầu hs đọc bt
yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi về việc bản thân đã sử dụng thời giờ như thế nào và dự kiến thời gian biểu của mình trong thời gian tới.
đại diện nhóm trình bày
 GV kết luận, khen ngợi những hs đã biết sử dụng tiết kiệm thời giờ và nhắc nhở hs còn sử dụng lảng phí thời gian
c. Hoạt động 3: Trình bày, giới thiệu các tranh vẽ, các tư liệu đã sưu tầm
yêu cầu HS trình bày, giới thiệu tranh vẽ, các tư liệu đã sưu tầm được về chủ đề tiết kiệm thời gian
GV kết luận : Thời giờ là cái đáng quý nhất, cần phải sử dụng tiết kiệm.
Tiết kiệm thời giờ là sử dụng thời giờ vào việc có ích một cách hợp lí, có hiệu quả
gọi HS đọc ghi nhớ
4. Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
Lắng nghe
 
 
 
 
trình bày
bổ sung
 
Lắng nghe
 
 
 
1-2 HS đọc
 
 
 
thảo luận
trình bày
 
Lắng nghe
 
 
 
 
 
Trình bày
 
 
 
Lắng nghe
 
2-3 HS đọc
lắng nghe
@&?
Ôn luyện N.T:                                       Ôn Mĩ thuật
Giáo viên chuyên biệt dạy
@&?
Thứ  ba  ngày 25 tháng 10 năm  2011
Luyện từ và câu (Tiết 19)
Ôn tập giữa kì I tiết 2
 I. Mục đích, yêu cầu.
- Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng bài  “Lời hứa”
- Biết tự phát hiện và sửa lỗi trong bài chính tả.
- Hệ thống hoá cách viết tên riêng
II. Đồ dùng dạy học
- Sách giáo khoa
- Ba tờ phiếu khổ to viết nội dung bt 2a hoặc 2b.
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
Hướng dẫn nghe viết
 
 
 
 
 
 
 
 
Hs viết bài
 
 
 
 
 
 
Bài 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Giới thiệu bài mới.
GV nêu MĐ, YC tiết học
 3. Dạy bài mới
3.1. Hướng dẫn hs nghe -viết
GV đọc bài chính tả.
gọi 1 HS đọc lại
yêu cầu hs đọc thầm
yêu cầu hs viết những từ khó: lính gác, công viên…
1 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào nháp
Có những chỗ nào phải viết hoa?
 
GV đọc từng câu cho hs chép bài
GV đọc lại cho hs soát lỗi
GV chấm 1 số bài
Hai bạn cùng bàn tráo vở soát lỗi cho nhau
GV nhận xét
3.2. Hướng dẫn hs làm bt
 *Bài 2
gọi hs đọc yêu cầu bài
Em bé được giao nhiệm vụ gì trong trò chơi đánh trận giả?
Ví sao trời đã tối, em không về?
 
Các dấu ngoặc kép trong bài dùng để làm gì?
Có thể đưa những bộ phận đặt trong ngoặc kép xuống dòng đặt sau dấu gạch ngang được không?  Vì sao?
GV nhận xét
*Bài 3
Yêu cầu hs đọc đề bài
Yêu cầu hs nhắc lại cách viết tên riêng người và địa lí Việt Nam và nước ngoài
Yêu cầu hs hoàn thành bt 3
Gọi 1 số HS trình bày
GV nhận xét, sữa chữa
4. Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
lắng nghe
 
 
lắng nghe
đọc
 
 
 
viết những từ khó
sau dấu chấm câu, đầu dòng, tên riêng
HS chép bài
soát lỗi
 
soát lỗi
 
lắng nghe
 
 
đọc
em được giao nhiệm vụ gác kho đạn
 
vì em đã hứa không bỏ vị trí đứng gác
dùng để báo trước bộ phận của nó là lời nói của em bé
trả lời
 
 
Lắng nghe
 
 
Nhắc lại
 
Làm bài
Trình bày
lắng nghe
@&?
Toán (Tiết 47)
Luyện tập chung
I.   Mục đích, yêu cầu.
- Giúp hs củng cố về cách thực hiện phép cộng, phép trừ các số có sáu chữ số; áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.
- Đặc điểm của hình vuông, hình chữ nhật; tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.
II. Đồ dùng dạy học
-       Sách giáo khoa
-       Eke
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
Bài 1 a
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2 a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3 b
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4
 
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Kiểm tra bài cũ
Yêu cầu HS làm BT 1 tiết Toán trước
GV nhận xét, ghi điểm
3. Dạy bài mới
GV nêu MĐ, YC tiết học
3.1. Giới thiệu bài mới.
3.2. Thực hành
*Bài 1: Đặt tính rồi tính
a. 386259+260837
726485- 452936
Yêu cầu hs làm bt
GV nhận xét, chữa bài
*Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất
gọi hs đọc yêu cầu bài
để tính bằng cách thuận tiện nhất ta nên làm thế nào?
Yêu cầu hs làm bài, gọi 1 vài hs lên bảng làm
 
 
 
GV nhận xét
*Bài 3: gọi hs đọc đề bài
Yêu cầu hs làm bài
Gọi HS lên bảng làm
 
 
 
 
 
 
GV nhận xét, chữa bài
* Bài 4 Một hình chữ nhật có nữa chu vi là 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó
Yêu cầu hs làm bt, gọi 1 HS lên bảng làm
 
 
 
 
 
 
GV nhận xét, sửa chữa
4. Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
1-2 HS làm bài
lắng nghe
 
Lắng nghe
 
 
 
 
 
làm bài
lắng nghe
 
1-2 HS đọc yêu cầu bài
nhắc lại
 
làm bài: a.
6257+989+743= (6257+743)+989
= 7000 + 989
=7989
lắng nghe
 
làm bt
b. Canh DH vuông góc với: AD, BC, IH
Chiều dài hình chữ nhật AIHD là:
3+3=6 (cm)
Chu vi hình chữ nhật AIHD là:
(6+3)x2= 18 (cm)
lắng nghe
 
 
 
làm bt
Chiều dài hình chữ nhật là:
(16 + 4) : 2 =10 (cm)
Chiều rộng HCN là:
10 - 4 = 6 (cm)
Chu vi HCN là:
(10 + 6) x 2 = 32 (cm)
Đáp số: 32cm
lắng nghe
 
 
 
@&?
Thể dục (Tiết 19)
Động tác toàn thân
 Trò chơi  “Con cóc là cậu ông trời”
I. Mục đích, yêu cầu.
- Học động tác toàn thân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Trò chơi “ Con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động.
- Ôn động tác vươn thở, tay chân, và lưng bụng. Yêu cầu hs nhắc lại được tên, thứ tự động tác và thực hiện cơ bản đúng động tác.
II. Đồ dùng dạy học
- Địa điểm: Sân trường
- Phương tiện: Còi
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
Đội hình đội ngũ
 
ôn các động tác
 
 
 
 
 
 
động tác toàn thân
 
 
 
 
 
 
kiểm tra
 
 
 
Trò chơi
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Dạy bài mới
2.1. Phần mở đâu.
Gv yêu cầu lớp chấn chỉnh đội ngũ.
Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
2.2. Phần cơ bản
a. Bài thể dục phát triển chung
yêu cầù ôn tập động tác vươn thở, tay, chân,  lưng  bụng
yêu cầu HS tập các  động tác. Yêu cầu hs tập theo tổ
yêu cầu cả lớp tập
Thi tập giữa các tổ
GV  nhận xét
Hoc động tác toàn thân:
GV làm mẫu, phân tích động tác
GV vừa làm vừa hô nhịp, yêu cầu hs làm theo
GV hô, yêu cầu hs tập theo nhịp hô
Các tổ   tập các nd trên
GV quan sát nhận xét
b. Kiểm tra
cả lớp thi tập
c. Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời
GV phổ biến luật chơi
tổ chức hs chơi
2.3. Phần kết thúc
Yêu cầu cả lớp chạy đều thành vòng tròn
GV hệ thống lại bài học
4.Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
Chấn chỉnh đội ngũ
 
 
 
tập động tác
 
Tập theo tổ
 
cả lớp tập
Các tổ thi tập
lắng nghe
 
quan sát
thực hiện động tác
 
cả lớp tập
các tổ tự tập
 
 
cả lớp thi tập
 
chơi
 
Chạy thành vòng tròn
 
 
Lắng nghe
 
@&?
Khoa học (Tiết 19)
Ôn tập: Sức khoẻ và con người (tt)
I.       Mục đích, yêu cầu.
-         Giúp hs củng cố và hệ thống các kiến thức về sự trao đổi chất của cơ thể người với môi trường
-         Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng
-         Cách phòng tránh một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng và các bệnh lây qua đường tiêu hoá
-         Áp dụng kiến thức đã học vào đời sống hằng ngày.
-         Hệ thống hoá các kiến thức đã học về dinh dưỡng qua 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lí của bộ y tế
II.   Đồ dùng dạy học
-         Sách giáo khoa
-         Hình trang 37, 38sgk
-         Phiếu học tập.
III. Các hoạt động dạy - học
 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
Trò chơi Ai chọn thức ăn hợp lí
 
 
 
 
 
 
 
 
10 lời khuyên
 
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Giới thiệu  bài mới.
3. Dạy bài mới
a. Hoạt động 1: Trò chơi Ai chọn thức ăn hợp lý
Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 trong câu hỏi sau: Các em hãy sử dụng những thực phẩm mang đến, những tranh ảnh, mô hình về thức ăn đã sưu tầm để trình bày một bữa ăn ngon và bổ
đại diện nhóm trình bày
các nhóm khác bổ sung
GV kết luận:
b. Hoạt động 2: ghi lại và trình bày 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lí
yêu cầu hs ghi lại 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lí
yêu cầu hs trình bày sản phẩm cuả mình
GV kết luận:
Nhắc nhở HS về nhà nói với bố mẹ, người thân về những điều đã học được
yêu cầu hs về nhà treo bảng đó vào nơi thuận tiện dễ đọc
4. Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
lắng nghe
 
 
 
 
 
 
thảo luận nhóm
đại diện nhóm trình bày
bổ sung
lắng nghe
 
 
 
ghi lại
 
trình bày
 
 
Lắng nghe
 
 
Lắng nghe
@&?
Chiều:
Kể chuyện (Tiết 10)
Ôn tập giữa kì I tiết 3
I.           Mục đích, yêu cầu.
-       Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL
-       Hệ thống hoá một số điều cần ghi nhớ về nội dung, nhân vật, giọng đọc của các bt đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng
II.       Đồ dùng dạy học
-         Sách giáo khoa
-         Bảng phụ
-         Phiếu học tập
III.    Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
bài 1
 
 
 
 
 
 
bài 2
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài mới.
GV nêu MĐ, YC bài học
2.2. Kiểm tra tập đọc và HTL
BT 1 yêu cầu làm gì?
Yêu cầu hs bóc thăm bài đọc
Yêu cầu hs đọc bài và trả lời các câu hỏi
Nhận xét
Bt2: gọi hs dọc bt 2
Yêu cầu hs hoàn thành bt theo nhóm 2
Đai diện nhóm trình bày
Các nhóm khác bổ sung, sửa chữa
nhận xét, sửa chữa
3. Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
lắng nghe
 
đọc
đọc và trả lời câu hỏi
 
lắng nghe
đọc
làm bài
 
trình bày
bổ sung
lắng nghe
 
lắng nghe
@&?
GĐHSYT:                                Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng
I. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức về giải toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng
II. Đồ dùng dạy học
-Vở BT, các BT
III. Hoạt động dạy và học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
Bài 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài mới.
GV nêu MĐ, YC bài học
2.2. Thực hành
Bài 1: Tìm 2 số khi biết tổng của chúng là 68, hiệu của chúng là 12.
BT cho biết gì?
BT yêu cầu gì?
BT thuộc dạng toán gì?
Yêu cầu HS làm bài, 1 HS lên bảng làm
 
 
 
 
 
 
GV nhận xét, chữa bài
Bài 2: Năm nay tuổi anh và tuổi em cộng lại là 24. Anh hơn em 4 tuổi. Tìm tuổi anh và tuổi em.
BT cho biết gì?
BT yêu cầu gì?
BT thuộc dạng toán gì?
Yêu cầu HS làm bài, 1 HS lên bảng làm
 
 
 
 
 
 
GV nhận xét, chữa bài
3. Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
lắng nghe
 
 
 
 
Trả lời
Dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu
Làm bài
Số lớn là:
(68 + 12) : 2 = 40
Số bé là:
40 - 12 = 28
Đáp số: 40, 28
Lắng nghe
 
 
 
 
Trả lời
Dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu
Làm bài
Tuổi anh là:
(24 + 4) : 2 = 14
Tuổi em là:
14 - 4 = 10
Đáp số:tuổi anh:14,Tuổi em:10
Lắng nghe
@&?
Khoa học (tiết 20)
Nước có những tính chất gì?
I. Mục đích, yêu cầu.
- HS quan sát để phát hiện màu và vị của nước.
- Làm thí nghiệm chứng minh nước không có hình dạng nhất định, chảy lan ra mọi phía, thấm qua một số vật và có thể hoà tan một số chất
II. Đồ dùng dạy học
- Sách giáo khoa
- Hình trang 42, 43 sgk
- 2 li nước
- một tấm kính
- một miếng vải
- một ít đường cát, muối…
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
 
 
 
Màu, mùi, vị của nước
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình dạng của nước
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nước chảy như thế nào?
 
 
 
 
 
 
Tính thấm hoặc không thấm của nước
 
 
 
nước có thể hào tan một số chất
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Giới thiệu  bài mới.
Để biết được những tính chất của nước. Cô và trò chúng sẽ học bài Nước có những tính chất gì?
3. Dạy bài mới
a.Hoạt động 1: Phát hiện màu, mùi vị của nước
Chia lớp thành 4 nhóm,
yêu cầu các nhóm đưa vật dụng đã chuẩn bị của mình ra.
Yêu cầu hs quan sát xem hoặc dùng lưỡi nến cốc nào đựng nước lỏng
Yêu cầu các nhóm thảo luận,
 đại diện nhóm trình bày
các nhóm khác bổ sung
GV nhận xét: Nước trong suốt, không màu không mùi, không vị
b. Hoạt động 2: Phát hiện hình dạng của nước
GV yêu cầu hs đem các chai lọ có hình dáng khác nhau ra
yêu cầu mỗi nhóm quan sát một vật dụng
thay đổi vị trí của cốc hoặc chai
nước có hình dạng nhất định không?
Các nhóm tiến ành quan sát và đưa ra nhận xét, kết luận
GV kết luận: nước không có hình dạng nhất định
Hoạt động 3: Tìm hiểu xem nước chảy như thế nào?
Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm
Các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm
Các nhóm khác bổ sung
GV kết luận: nước chảy trên cao xuống và lan khắp mọi phía
Hoạt động 4: Phát hiện tính thấm hoặc không thấm của nước đối với một số vật
Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm
đại diện một số nhóm trình bày kết quả
Gọi nhóm khác bổ sung
GV kết luận: Nước thấm qua một số vật
Hoạt động 5: Phát hiện nước có thể hoặc không thể hoà tan một số chất
Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm
đại diện một số nhóm trình bày
GV kết luận: nước có thể hoà tan một số chất
4. Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
lắng nghe
 
 
 
 
 
Chia nhóm
 
 
quan sát
 
các nhóm thảo luận
đại diện nhóm trình bày
bổ sung
lắng nghe
 
 
 
 
Lắng nghe
 
 
 
Quan sát
 
lắng nghe
 
 
 
làm thí nghiệm
trình bày thí nhiệm
bổ sung
lắng nghe
 
 
 
Làm thí nghiệm
Trình bày
bổ sung
lắng nghe
 
 
làm thí nghiệm
trình bày
 
lắng nghe
@&?
HDTHTV:                                                       Luyện chữ viết
I. Mục tiêu
- Rèn chữ viết cho HS
II. Đồ dùng dạy học
- Vở BT
III. Hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
Giới thiệu bài
 
 
Luyện viết
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Giới thiệu  bài mới.
GV nêu MĐ, YC tiết học
3. Dạy bài mới
GV đọc bài Lời hứa
Yêu cầu HS viết 1 số từ khó: bụi cây, ngẩng, trận giả...
GV đọc bài cho HS viết
GV đọc lại toàn bài cho HS soát lỗi
GV chấm 1 số bài
GV nhận xét chung
4. Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
lắng nghe
 
lắng nghe
Viết từ khó
 
Viết bài
Soát lỗi
 
lắng nghe
@&?
Thứ tư  ngày 26 tháng 10 năm 2011
Thể dục (Tiết 20)
    Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.
Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.
I. Mục đích, yêu cầu.
-         Ôn động tác vươn thở, tay và chân, lưng bụng, toàn thân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
.Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi nhiệt tình, chủ động..
II. Đồ dùng dạy học
-         Địa điểm: Sân trường
-         Phương tiện: Còi
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
Đội hình đội ngũ
 
Ôn lại các động tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trò chơi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Dạy bài mới
2.1. Phần mở đâu.
GV yêu cầu lớp chấn chỉnh đội ngũ.
Cho HS khởi động
2.2. Phần cơ bản
a. Bài thể dục phát triển chung
GV hô từng nhịp cho HS sinh tập tất cả các động tác đã học
Gv quan sát hs tập
Yêu cầu cả lớp tự tập
Cho từng tổ tập
GV quan sát nhận xét
Thi đua đi đều giữa các tổ
Nhận xét
Cả lớp tập lại
b. Trò chơi vân động
Tổ chức trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
Gv giải thích luật chơi
Cho hs chơi
Gv quan sát nhận xét
2.3. Phần kết thúc
Yêu cầu cả lớp chạy đều thành vòng tròn
GV hệ thống lại bài học
4. Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
Chấn chỉnh đội ngũ
khởi động
 
 
Cả lớp tập
 
 
Cả lớp tập
Tập theo tổ
 
Thi tập giữa các tổ
lắng nghe
Cả lớp tập lại
 
 
                                  
Chơi
 
 
Chạy thành vòng tròn
Lắng nghe
@&?
Tập đọc (tiết 20)
Ôn tập giữa kì I tiết 4
I.     Mục đích, yêu cầu.
-       Nắm được 1 số từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học.
-       Nắm được tác dụng của dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.
II.      Đồ dùng dạy học
-         Sách giáo khoa
-         Bảng phụ
-         Phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
Bài tập 1
 
 
 
 
 
 
 
Bài tập 2
 
 
 
Bài tập 3
 
 
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài mới.
GV nêu MĐ, YC bài học
2.2. Hướng dẫn ôn tập
Bài tập 1
Yêu cầu 1 hs đọc yêu cầu bt
GV phát phiếu học tập cho các nhóm
Yêu cầu hs hoàn thành phiếu bt
Đại diện các nhóm trình bày
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
GV nhận xét, sữa chữa
Bài tập 2:
Yêu cầu hs đọc đề bài
Yêu cầu hs nối tiếp đặt câu
GV nhận xét
Bài tập 3: yêu cầu hs đọc đề bài
Hai HS ngồi cùng bàn thảo luận để hoàn thành phiếu BT
Đại diện nhóm trình bày
Các nhóm khác bổ sung, sửa chữa
GV nhận xét, sửa chữa
4. Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
lắng nghe
 
 
đọc
Thảo luận nhóm
Hoàn thành phiếu bt
Trình bày
bổ sung
lắng nghe
 
1-2 HS đọc đề bài
nối tiếp đặt câu
lắng nghe
đọc đề
 
Thảo luận
Trình bày
bổ sung
lắng nghe
 
lắng nghe
@&?
Chính tả (Tiết 10)
Ôn tập giữa kì I tiết 5
I. Mục đích, yêu cầu.
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1; nhận biết được các thể loại văn xuôi, kịch, thơ. bước đầu nắm được nhân vật và tính cách trong bài tập đọc là truyện kể đã học.
II. Đồ dùng dạy học
-      Bảng phụ
-      Giấy khổ to
-     Phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
đọc và đọc thuộc lòng
 
 
 
bài tập 2
 
 
 
 
 
Bài tập 3
 
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài mới.
2.2. Kiểm tra tập đọc và HTL
Gọi hs lên bóc thăm bt đọc và trả lời câu hỏi
GV nhận xét, chấm điểm
Bài tập 2: Ghi lại những điều cần nhớ về các bt đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cách ước mơ theo mẫu sau:
Yêu cầu hs thảo luận cùng hoàn thành phiếu bt
đại diện nhóm trình bày
gọi các nhóm khác bổ sung, sửa chữa
GV nhận xét
Bài tâp 3: Ghi chép về các nhân vật trong các bt đọc là truyện kể thuộc chủ điểm trên đôi cánh ước mơ theo mẫu sau
Yêu cầu hai bạn cùng bàn thảo luận nhóm hoàn thành phiếu bt
Các nhóm khác bổ sung, sửa chữa
nhận xét, sửa chữa
4.Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
lắng nghe
 
bóc thăm, đọc và trả lời
lắng nghe
 
 
 
thảo luận, hoàn thành phiếu bt
đại diện nhóm trình bài
bổ sung
lắng nghe
 
 
 
thảo luận
đại diện nhóm trình bày
bổ sung
lắng nghe
@&?
Toán (tiết 48)
Kiểm tra định kì giữa kì 1
I. Mục đích, yêu cầu.
- Ôn tập, khắc sâu kiến thức cho hs
- Kiểm tra năng lực học sinh
II. Đồ dùng dạy học
- Sách giáo khoa
- đề thi
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
 
Làm bài
 
 
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài mới.
GV nêu MĐ, YC tiết học
2.2. Dạy bài mới
GV phát đề cho hs
Giải thích những chỗ khó hiểu, cách thức, thời gian làm bài cho hs
Yêu cầu hs làm bt
Quan sát hs làm bt, chỉnh sửa những hành vi chưa đúng của HS
Thu bài
Nhận xét
4.Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò HS về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
lắng nghe
 
 
lắng nghe
 
làm bài
 
 
nộp bài
 
lắng nghe
@&?
Chiều:                               
 BDToán:                         Giải toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng
I. Mục tiêu
- Bồi dưỡng dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng
II. Đồ dùng dạy học
- Vở BT, BT
III. Hoạt động dạy và hoc
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
 
Bài 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài mới.
GV nêu MĐ, YC tiết học
2.2. Dạy bài mới
Bài 1: Một hình chữ nhật có chu vi là 36cm. Chiều dài hơn chiều rộng 2 cm. Tính diện tích hình chữ nhật?
BT yêu cầu tìm gì?
Muốn tính diện tích HCN ta cần tìm gì?
BT thuộc dạng toán gì?
 
Đã có tổng chưa?
Yêu cầu HS làm bài, 1 HS lên bảng làm
 
 
 
 
 
 
 
 
GV nhận xét, chữa bài
Bài 2: Ông hơn cháu 59 tuổi, ba năm nữa tổng số tuổi của hai ông cháu là 81 tuổi. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi, cháu bao nhiêu tuổi?
BT cho biết gì?
BT yêu cầu gì?
BT thuộc dạn toán gì?
Yêu cầu HS làm bài, gọi 1 HS lên bảng làm
 
 
 
 
 
 
GV nhận xét, chữa bài
4.Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò HS về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
lắng nghe
 
 
 
 
Tìm diện tích hình chữ nhật
Chiều dài và chiều rộng
tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng
Chưa. Tổng chính là nữa chu vi.
Nữa chu vi hình chữ nhật là:
36 : 2 = 18 (cm)
Chiều dài HCN là:
(18 + 2) : 2 = 10 (cm)
Chiều rộng HCN là:
10 - 2 = 8 (cm)
Diện tích HCN là:
10 x 8= 80 (cm2)
Đáp số: 80 cm2
lắng nghe
 
 
 
 
 
Trả lời
tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng
Hiện nay tổng số tuổi ông và tuổi cháu là:
81 - 3 x 2 = 75 (tuổi)
Tuổi ông hiện nay là:
(75 + 59) : 2 = 67 (Tuổi)
Tuổi cháu hiện nay là:
67 - 59 = 8 (Tuổi)
Đáp số: ông:67 tuổi, cháu: 8 tuổi
 
Lắng nghe
@&?
HDTHToán:                                         Luyện tính giá trị biểu thức
I. Mục tiêu
- Rèn kĩ năng tính giá trị biểu thức cho HS
II. Đồ dùng dạy học
- Vở BT, BT
III. Hoạt động dạy và học
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
 
Bài 1
 
 
 
 
Bài 2
 
 
 
 
Bài 3
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài mới.
GV nêu MĐ, YC tiết học
2.2. Dạy bài mới
Bài 1: Với a = 18 và b = 17. Em hãy tính
A. a x b; B. a - b; C. a + c
Yêu cầu HS làm bài, 1 HS lên bảng làm
GV nhận xét, chữa bài
Bài 2: Tính nhanh:
a. ( 36 x 28 + 36 x 45) : 73
b. (98 x 17 - 26 x 17 ) : 72
Yêu cầu HS làm bài, gọi 2 HS lên bảng làm
GV nhận xét, chữa bài
Bài 3: Tính giá trị biểu thức
a. 168 x 2 : 6 x 4
b. 5625 - 5000 : (726 : 6 -113)
Yêu cầu cả lớp làm bài, gọi 2 bạn lên bảng làm
GV nhận xét, chữa bài
4.Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò HS về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
lắng nghe
 
 
 
 
Làm bài
lắng nghe
 
 
 
Làm bài
 
Lắng nghe
 
 
 
Làm bài, 2 HS lên bảng làm
@&?
Tiếng anh
 Giáo viên chuyên biệt dạy
@&?
Lịch sử (Tiết 10)
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược
lần thứ nhất ( Năm 981 )
I.       Mục đích, yêu cầu.
- Nắm được những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất do Lê Hoàn chỉ huy
- Hs biết : Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân.
- Kể lại được diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.
- Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến.
II. Đồ dùng dạy học
- Hình trong sgk phóng to
- phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy - học
 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
 
Hoàn cảnh đất nước
 
 
 
 
 
diễn biến cuộc kháng chiến
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ý nghĩa
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Giới thiệu bài mới.
3. Dạy bài mới
Hoạt động 1: Làm việc cả lớp
Yêu cầu hs đọc đoạn : Năm 979,… sử củ gọi là nhà Tiền Lê.”
Lê Hoàn lên ngôi trong hoàn cảnh nào?
Việc Lê Hoàn lên ngôi có được nhân dân ủng hộ không?
GV kết luận
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
Quân tống xâm lược nước ta vào năm nào?
Quân tống xâm lược nước ta theo những đường nào?
Hai trận đánh lớn diễn ra ở đâu và diễn ra như thế nào?
Quân Tống có thực hiện được ý đồ xâm lược của chúng không?
Yêu cầu hs thuật lại diễn biến của cuộc kháng chiến?
GV kết luận
Hoạt động 3: Làm việc cả lớp
Yêu cầu cả lớp thảo luận trả lời câu hỏi: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược đã đem lại kết quả gì cho nhân dân ta?
GV nhận xét
4.Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
Lắng nghe
 
 
Đinh Tiên Hoàng mới 6 tuổi
 
Trả lời
 
 
 
 
979
đường thuỷ, đường bộ
 
trả lời
 
không
 
thuật lại diễn biến
 
lắng nghe
 
Đã giữ vững được nền độc lập của nhà nứơc và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh dân tộc
lắng nghe
 
 
 
@&?
Thứ  năm  ngày 27 tháng 10 năm 2011
@&?
Tập làm văn (Tiết 19)
Ôn tập giữa kì I tiết 6
I. Mục đích, yêu cầu.
- Xác định được các tiếng trong đoạn văn theo mô hình cấu tạo tiếng đã học
- Tìm được trong đoạn văn các từ đơn, từ láy từ ghép, danh từ, động từ.
II. Đồ dùng dạy học
- Sách giáo khoa
- Giấy khổ to
- Phiếu BT
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
Bài tập 1
 
 
 
Bài tập 2
 
 
 
 
 
 
Bài tập 3
 
 
Bài tập 4
 
 
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài
GV nêu MĐ, YC tiết học
2.2. Dạy bài mới
*Bài tập 1:
Yêu cầu hs đọc đoạn văn
GV nhận xét
*Bài tập 2: Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau(ứng với mỗi mô hình, tìm 1 tiếng)
Yêu cầu hs đọc đề bài
Yêu cầu hs làm bt vào phiếu bt
gọi  1 số hs lên trình bày
GV nhận xét, sửa chữa
Bài tập 3: Tìm trong đoạn văn trên 3 từ đơn, 3 từ láy, 3 từ ghép
Yêu cầu hs làm bt
nhận xét, sữa chữa
Bài tập 4: Tìm trong đoạn văn trên 3 danh từ, 3 động từ
Yêu cầu hs làm bt
 
 
 
GV nhận xét
4. Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
lắng nghe
 
 
2-3 hs đọc
lắng nghe
 
 
 
đọc đề bài
làm bt vào phiếu học tập
trình bày
Lắng nghe
 
 
Làm bt
Lắng nghe
 
 
làm bt:
động từ: hiện ra, gặm, bay,
danh từ: cò, đàn trâu, dòng sông.
lắng nghe.
@&?
Toán (Tiết 49)
Nhân với số có một chữ số
I.   Mục đích, yêu cầu.
-         Giúp hs biết cách thực hiện phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
II. Đồ dùng dạy học
-         Sách giáo khoa
-         VBT
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
Nhân số có nhiều chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhân số có nhiều chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thực hành
Bài 1
 
 
 
 
 
 
Bài 3 a
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Kiểm tra bài cũ
Yêu cầu HS làm BT 2 tiết Toán trước
GV nhận xét, ghi điểm
3. Dạy bài mới
3.1. Giới thiệu bài mới.
Tiết học hôm nay, các em sẽ học cách nhân với số có một chữ số
3.2. Nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số(không nhớ)
Gv viết lên bảng phép nhân:
241324x2=?
gọi 1 hs lên đặt tính rồi tính, cả lớp làm vào nháp
GV nhận xét
khi thực hiện phép nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số ta thực hiện như thế nào?
GV kết luận
3.3. Nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số ( có nhớ )
GV viết phép tính lên bảng:
136204x4=?
gọi 1 hs lên bảng làm, cả lớp làm vào vở nháp
GV nhận xét
yêu cầu hs nhắc lại cách thực hiện phép nhân
GV kết luận cách thực hiện phép tính nhân số có sáu chữ số với số có 1 chữ số
3.4 Thực hành
*Bài 1: Đặt tính rồi tính
a. 431231x2=?
214325x4=?
b. 102426x5=?
410536x3=?
Yêu cầu hs làm bt
nhận xét, sửa chữa
*Bài 3: Tính
a. 3213475+423507x2=?
843275- 123568x5=?
Gọi hs đọc yêu cầu của bài
Yêu cầu hs làm bài
Nhận xét, sửa chữa
4. Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
cả lớp hát
 
 
1-2 HS làm bài
lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
hs lên bảng làm, cả lớp làm vào nháp
lắng nghe
từ trái qua phải…
 
lắng nghe
 
 
 
 
 
làm bài
lắng nghe
 
nhắc lại
 
lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
Làm bài
lắng nghe
 
 
 
đọc
làm bài
lắng nghe
 
 
@&?
Luyện từ và câu (Tiết 20)
Ôn tập giữa kì I tiết 7
I.   Mục đích, yêu cầu.
-       Kiểm tra theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng giữa HKI
II. Đồ dùng dạy học
-         Sách giáo khoa
-         Giấy khổ to
-         phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn hs làm bài
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài mới.
GV nêu MĐ, YC tiết học
2.2. Dạy bài mới
Yêu cầu hs đọc thầm bài Quê hương
Dựa vào bài tập đọc Quê hương trả lời các câu hỏi
GV phát đề cho hs, yêu cầu hs đọc kĩ đề bài và  làm bt
yêu cầu hs làm bt
giám sát hs làm bài tập, nhắc nhở hs làm bài
GV thu bài
GV nhận xét chung
4.Củng cố, dặn dò
GV nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
lắng nghe
 
đọc thầm
 
 
 
 
Làm bt
 
 
nộp bài
lắng nghe
 
 
@&?
Kĩ thuật (tiết 10)
Khâu viền đường gấp mép vải
bằng mũi khâu đột thưa
I.         Mục đích, yêu cầu.
-         HS biết cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa.
-         Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm.
II.     Đồ dùng dạy học
-       Tranh quy trình khâu
-       Mẫu khâu
-       Vật liệu và dụng cụ cần thiết.
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
Thực hành
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá, nhận xét
 
 
 
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Giới thiệu  bài mới.
GV nêu MĐ, YC bài học
3. Dạy bài mới
a.Hoạt động 1: GV hướng dẫn hs quan sát mẫu
GV giới thiệu một số mẫu khâu đường viền gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
Yêu cầu hs quan sát,  nhận xét
GV treo tranh vẽ phóng to hình thể hiện các mũi khâu đột mau
GV yêu cầu hs nhận xét đường gấp mép vải và đường khâu viền trên mẫu.
Em hãy nêu cách gấp mép vải lần 1
 
Yêu cầu hs nêu cách gấp mép vải lần 2
Cách khâu lược đường mép vải như thế nào?
Yêu cầu hs rút ra khái niệm
b. Hoạt động 2: GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật
Gv treo quy trình khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
Yêu cầu hs đọc quy trình
GV hướng dẫn các thao tác
Yêu cầu 1 vài hs thực hiện mẫu
GV hướng dẫn 1 số điểm cần lưu ý
Yêu cầu 1 vài hs đọc ghi nhớ
Kiểm tra sự chuẩn bị vật liệu của hs
4. Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
lắng nghe
 
 
 
Lắng nghe
 
 
quan sát, nhận xét
quan sát
 
nhận xét
Gấp theo đường dấu thứ nhất. Miết kĩ đường gấp
trả lời
 
nêu
 
 
 
quan sát
 
2-3 HS đọc
quan sát
2-3 hs thực hiện mẫu
lắng nghe
1 -2 HS đọc
 
 
Lắng nghe
@&?
Thứ  sáu  ngày 28 tháng 10 năm 2011
Tập làm văn (tiết 20)
Ôn tập tiết 8
I.       Mục đích, yêu cầu.
- Kiểm tra theo mức độ cần đạt về kiến thức kĩ năng giữa HKI
- Nghe viết đúng bài CT, không mắc quá 5 lối trong bài; trình bày đúng hình thức bài thơ xuôi (văn xuôi).
- Viết được bức thư ngắn đúng nội dung, thể thức một lá thư
II.    Đồ dùng dạy học
-         Giấy KT
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
 
Làm bài
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Hướng dẫn hs làm bài thi
GV phát đề cho hs
GV đọc bài chính tả cho hs chép
đọc lại cho hs soát lỗi
yêu cầu hs viết tập làm văn theo đề ra
quan sát hs làm bài
GV thu bài
GV nhận xét chung
3.Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
lắng nghe
 
đọc đề
chép bài chính tả
soát lỗi
viết tập làm văn
 
nộp bài
lắng nghe
@&?
Toán (Tiết 50)
Tính chất giao hoán của phép nhân
I.         Mục đích, yêu cầu.
- Giúp hs nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân.
- Vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân để tính toán.
II.     Đồ dùng dạy học
-         Sách giáo khoa
III.                              Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
So sánh giá trị hai biểu thức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thực hành
 
Bài 1
 
 
 
 
Bài 2 a, b
 
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Kiểm tra bài cũ
Gọi HS làm BT 1 tiết Toán trước
GV nhận xét, ghi điểm
3. Dạy bài mới
3.1. Giới thiệu bài mới.
GV nêu MĐ, YC tiết học
3.2. So sánh giá trị hai biểu thức
GVviết  bài lên bảng:
Tính và so sánh hai biểu thức: 7x5 và
5x 7
gọi hs lên làm, cả lớp làm vào nháp
GV gọi hs nhận xét các tích 3x4 và 4x3, 2x5 và 5x2
3.3. Viết kết quả vào ô trống
GV treo bảng phụ
Yêu cầu hs hoàn thành
gọi 1 số lên bảng làm bt
gv nhận xét, sửa chữa
3.4 Thực hành
*Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống
Yêu cầu hs làm bài, gọi 1 số bạn lên bảng làm
GV nhận xét
*Bài 2: Tính
 yêu cầu hs đọc đề
Yêu cầu hs làm bài, một số lên bảng làm
Nhận xét
4.Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
1-2 HS lên bảng làm
lắng nghe
 
 
 
 
 
quan sát
 
làm bt
giá trị của hai biểu thức là bằng nhau
 
 
cả lớp làm
lên bảng làm
lắng nghe
 
 
làm bài
 
lắng nghe
 
đọc
làm bài, 1 số lên bảng làm
lắng nghe
 
 
@&?
Tiếng anh
Giáo viên chuyên biệt dạy
@&?
Địa lí (Tiết 10)
Thành phố Đà Lạt
I.       Mục đích, yêu cầu.
-       Vị trí của thành phố Đà Lạt trên bản đồ Việt Nam.
-       Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Đà Lạt.
-       Dựa vào lược đồ, tranh, ảnh để tìm kiến thức.
-       Xác lập được mối quan hệ địa lí giữa địa hình với khí hậu, giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con người.
II.      Đồ dùng dạy học
-         Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.
-         Tranh, ảnh về thành phố Đà Lạt.
III. Các hoạt động dạy - học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đà Lạt- thành phố du lịch và nghỉ mát
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt
 
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Giới thiệu bài mới.
GV nêu MĐ, YC bài học
3. Dạy bài mới
3.1. Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước
Hoạt động 1: Làm việc cá nhân
Yêu cầu hs quan sát lược đồ, tranh và trả lời các câu hỏi:
Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?
Đà Lạt ở độ cao khoảng bao nhiêu mét?
Đà Lạt có khí hậu như thế nào?
Em hãy mô tả vẻ đẹp của Đà Lạt?
GV nhận xét, kết luận:
3.2. Đà Lạt- thành phố du lịch và nghỉ mát
Hoạt động 2: Làm việc nhóm
Yêu cầu hs thảo luận và trả lời các câu hỏi:
Tại sao đà Lạt được chọn làm nơi du lịch, nghỉ mát?
Đà Lạt có những công trình nào phục vụ cho nghỉ mát, du lịch?
Em hãy kể tên một số khách sạn ở Đà Lạt?
GVkết luận
3.3. Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt
Hoạt động 3: làm việc theo nhóm
Quan sát tranh, thảo luận và trả lời các câu hỏi ?
Tại sao Đà Lạt được gọi là thành phố của hoa quả và rau xanh?
kể tên một số loại rau xanh, hoa quả ở Đà Lạt?
Tại sao đà Lạt trồng được nhiều rau xanh, hoa quả?
Hoa và rau ở Đà Lạt có giá trị như thế nào?
GV kết luận
4.Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
Cao nguyên Lâm Viên
Trên 1000mét
Mát mẻ…
Mô tả Đà Lạt
Lắng nghe
 
 
 
 
 
Vì khí hậu mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp
Sân gôn, khách sạn, xe ngựa cổ…
trả lời
 
lắng nghe
 
 
 
 
 
Vì có nhiều hoa quả và rau xanh
 
trả lời
 
vì khí hậu mát mẻ…
 
cung cấp cho người dân Trung, Nam Bộ và xuất khẩu.
Lắng nghe
@&?
Chiều:
Tin học
Giáo viên chuyên biệt dạy
Tin học
Giáo viên chuyên biệt dạy
@&?
DBTV:                                                 Danh từ- động từ
I. Mục tiêu
- Bồi dưỡng kiến thức về danh từ và động từ cho HS
II. Đồ dùng dạy hoc
- VBT, BT
III. Hoạt động dạy học
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 
 
 
 
Giới thiệu bài mới
 
 
 
Làm bài
1. Ổn định lớp
Yêu cầu cả lớp hát một bài
2. Dạy bài mới
Bài 1: Thế nào là danh từ, động từ. Nêu ví dụ về danh từ và đặt câu với các từ đó
Yêu cầu HS làm bài
Gọi 1 số HS trình bày
GV nhận xét chung
Bài 2: Gạch chân dưới các danh từ và động từ có trong các câu sau:
a. Mưa đang rơi trên sân
b. Trời mưa to quá!
c. Em đang bước chầm chậm trên con đường quen thuộc
d. Những bước chân nặng nề của người khuôn vác làm cho không gian bớt đi sự yên tĩnh
Yêu cầu HS làm bài
Gọi 1 số HS trình bày
GV nhận xét
Bài 3: Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 4-5 câu. Xác định những động từ, danh từ có trong đoạn văn
Yêu cầu HS viết bài
Gọi 1 số đọc bài và nêu các danh, động từ có trong đoạn văn
GV nhận xét
3.Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học và dặn dò hs về chuẩn bị bài mới
 
cả lớp hát
 
 
 
Làm bài
3-4 HS trình bày
lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Làm bài
3-4 HS trình bày
lắng nghe
 
 
 
Viết bài
4-5 HS đọc bài và nêu danh, động từ có tron bài văn
 
Lắng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinh hoạt:                                            
Nhận xét tuần 10
I. Mục tiêu:
-         hs nắm được ưu khuyết điểm của tuần qua
-          phương hướng tuần tới
II. Hoạt động dạy học
GV cho cả lớp sinh hoạt văn nghệ
Các tổ trưởng lên nhận xét những thành tích và những vi phạm trong tuần qua.
GV nhận xét nề nếp học tập, lao động của lớp trong tuần
Việc thực hiền nề nếp ra vào lớp chưa nghiêm túc.  Một số em còn thiếu khăn quàng như: Hải, Thảo Vân
Tuyên dương một số em có nhiều tiến bộ: Dự, Hùng
Nhắc một số em yếu: Hương
Biểu dương các em học tốt: Lý, Phương, Dương
Dặn dò hs tuần tới vệ sinh  sạch sẽ, ổn định lớp.
Học bài trước khi đến lớp, chăm sóc bồn hoa của lớp.
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hà

 Tags: giáo án

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 158 | lượt tải:40
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây