Giáo án lớp 3 tham khảo

Thứ ba - 14/02/2017 07:36
Giáo án lớp 3 tham khảo
TUẦN 9
                Thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2013
                                        Toán.
               GÓC VUÔNG , GÓC KHÔNG VUÔNG .
 
 I . MỤC TIÊU :
1.Kiến thức: -  Bước đầu có biểu tượng về góc ,góc vuông ,góc không vuông.
2. Kĩ năng :  - Biết sử dung ê,ke để nhận biết góc vuông ,góc không vuông và vẽ góc vuông (theo mẫu)
- HS khá,giỏi làm bài tập 2(dòng 2)
3. Thái độ : - HS ham học và yêu thích môn toán .
II . ĐỒ DÙNG - DẠY HỌC :
   -   Ê ke.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  - HỌC  :
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1-Kiểm tra bài cũ:
               5’
 
 
2-Bài mới:  32’
 
 
 
 
 
3-Thực hành:
            32’
Bài 1     8’
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2    8’

 
 
 
 
 
Bài 3    8’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4:   8’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Củng cố-dặn dò
            2’
-GV gọi 3 học sinh lên bảng làm bài.
ở nhà.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gọi HS lên bảng dùng ê ke kiểm tra góc vuông
- GV nhận xét
GV mô tả biểu tượng về góc gồn có hai cạnh phát từ mọt điển đưa ra hình vẽ góc.
 
 
 
 
 

Góc vuông    Góc không vuông    Góc không vuông     
 GV nêu trong SGK: Các góc                   
-GV vẽ góc vuông lên bảng gới thiệu.
 Gọi HS nêu yêu cầu
GV hướng dẫn dùng ê ke kiểm tra góc
- Gọi HS tìm góc, đỉnh, cạnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gọi HS nêu yêu cầu
a) Nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông
b) Nêu tên đỉnh và cạnh góc không vuông
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-GV nhận xét.
 
-GV hỏi lai nội dung bài.
-Dặn xem bài ở nhà,
-GV nhận xét tiết học.
64 : 2 = 31      80 : 4 = 20          25 x 3 = 75     12 x 6 =72
                    Bài giải
Số rượu trong bình còn lại là
       63:3=21 (lít )
             Đáp số: 21 lít rượu
 
 
 
 
 
 
- 2 HS lên bảng thực hiện
 
 
 
 
- HS quan sát đễ có biểu tượng về góc gồm có hai cạnh xuất phát từ một điểm
HS theo dõi cách kẻ
- HS vẽ vào vỡ nháp
 
 
 
 
-HS tìm góc đỉnh,cạnh.
- Góc A, Cạnh AB, cạnh AD
- Góc B, cạnh BA, cạnh BC
- Góc C, cạnh CB, cạnh CD
- Góc D, cạnh DA, cạnh DC
- Đỉmh: A, B, C, D.
 
 
 
 
 
 
 
 
   - 1 HS nêu yêu cầu.
 
 
- 2 HS lên bảng kiểm tra.
- HS nhận xét
- Góc vuông đỉnh A, cạnh AD, AE.
- Góc không vuông đỉnh B, cạnh BG, BH. Đỉnh C, cạnh CI, CK.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 

 TIẾT 2:                                                        Tập đọc + Kể chuyện
      
Bài: Ôn tiết 1:
I. Mục đích-yêu cầu:
  - Đọc đúng,rành mạch đoạn văn,bài văn đã học(tốc độ khoảng 55 tiếng/phút); trả lời được một câu hỏi về nội dung đoạn , bài.
- Tìm đúng những sự vật đượi so sánh với nhau trong các câu đã cho(BT2).
- Chọn đúng các từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo phép so sánh(BT3).
- HS khá,giỏi đọc tương đối lưu loát đoạn văn,đoạn thơ(tốc độ đọc trên 55 tiến/phút).
II. Đồ dùng dạy-học:
  Phiếu ghi các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8.
  Bảng viết BT 2,3:
III. Các hoạt động dạy-học:
   Nội dung             Hoạt động của giáo viên           Hoạt động của HS
1-Kiểm tra bài cũ:
              5’
2-Bài mới:   30’
a-Giới thiệu bài:
              
b-K tra tập đọc:                               
             
 
 
 
 
c-Bài tập 2 làm miệng:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d- Bài tập 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Củng cố-dặn dò:
          3’
 
-GVgọi hs lên đọc bài “tiếng ru”  và trả lời các câu hỏi.
 
Hôm trước các em học bài  tiếng ru  Hôm nay các em học bài ôn tập
-Phần ôn tập TĐ và HTL ở tiết này cũng như ở các tiết 1-7 dành để kiển tra lấy điển tập đọc và HTL tiết từ 1- 4 K tra lấy điển tập đọc tiết 5-6-7:
  - GVđặt câu hỏi đoạn vừa đọcvà cho điển.
  - GVcho HS đọc Y\C của bài.
  - GV viết 3 câu văn lên bảng lớp:
  - Gọi HS nêu yêu cầu
GVphân tích mẫu câu:
Hình ảnh so sánh Sự vật 1 Sự vật2
a,Hồ nước như một chiếc gương bằng bầu dục  khổng lồ
b,Cầu thê húc cong cong như con tôn.
c,Con rùa đầu to như trái lưởi.
-Hồ nước
 
 
 
-Câu thê húc.
 
-Đầu con rùa
-Chiếc gương
 
 
-Con tôn.
 
-trái bưởi.
- GV nhận xét chữa bài
-Gọi HS  nêu yêu cầu.
-GV hướng dẫn phân tích.
- Gọi 3 HS lên bảng thi viết.
 - Lời giải.                    
 
 
 
- GV nhận xét
 
 
-GV hỏi lại nội dung bài.
-Dặn xem bài ở nhà.
-GV nhận xét tiết học.
- Ba HS thực hiện.
 
 
-HS nhắc lại.
 
 
- HS lên bảng lóc thăn bài tập đọc, đọc bài trả lời câu hỏi.
 
HS đọc theo chỉ dẫn cửa CV
 
 
1-2 HS nêu.
-HS theo dõi nhận xét.
 
 
 
- 4-5 HS làm bài trên bảng
- HS nhận xét
 
 
 
 
 
 
- HS nêu yêu cầu.
- HS tìm hình ảnh so sánh.
- 3 HS lên bảng làm bài tập
+ Mảnh trăng non đâu tháng lơ lửng giữa trời như một cánh diều .
+ Tiếng gói rừng vi vu như tiếng sáo. .
+ Sương sớn long lanh tự những hạt ngọc.
 
 
-HS nhắc lại.
   Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ***************************************************************************
 Tiết 3:                                                       kể chuyện                                                                
                                                             
                                                                ÔN TẬP tiết 2.
I-  Mục đích- yêu cầu:                                                           
   -Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1
   -Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận câu ai là gì?(BT2).
   -Kể lại được từng đoạn câu chuyện đã học (BT3).
    HS khá, giỏi đặt được câu hỏi.
II- Đồ dùng dạy- học:
   - Phiếu ghi các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8.
   - Bảng ghi nội dung bài
III- Các hoạt đông dạy học:
      
  Nội dung- thời gian                Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1-Giới thiệu bài:       
2-Kiểm tra tập đọc:       10’
 
b-Bài tập 2.      
         10’
 
 
 
 
 
 
 
b- Bài tập 3:
        
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Củng cố-dặn dò:        2’
    
Tiết một y\c các em ôn các bài học thuộc lòng, tiết này ta tiết tục ôn tạp
 -1 số hs lên đọc và trả lời câu hỏi
 - GV.nhận xét.
 
+  GV.mời 2 HS đọc y\c của bài .
Hởi trong 8 tuần vừa qua ,các em đã học những mẫu câu nào ?
 
- Gọi HS trình bày.
 
- GV nhận xét viết câu đúng lên bảng
 
 
 
-HS đọc yêu cầu bài .
- GV yêu cầu HS nói nhanh tên các truyện đã học trong các tiết TĐ, TLV.
 
 
 
- Cho HS suy nghĩ, tự chọn nội dung ( kể chuyện nào, một đoạn hay cả câu chuyện).
- cho HS thi kể
- Cả lớp và GV nhận xét.
- GV hỏi lại nội dung bài.
- Dặn xem bài ở nhà chuẩn bị bài tiết sau.
GV nhận xét tết học..
 
 
 
- HS lên bảng bóc thăm đọc bài trả lời câu hỏi
 
- HS nêu yêu cầu
- HS trả lời: (Ai là gì?, Ai là gì? )
- HS ghi vào vở hoặc vở BT
- 2-3 HS trình bày.
- HS nhận xét
Lời giải:
a-Ai là hội viên của câu lạc bộ nhi đồng phường.
b, Câu lạc bộ thiếu nhi là ai ?
- Một HS nêu yêu cầu của bài
- HS nêu tên truyện đã học:
- TĐ: Cậu bé thông minh, Ai có lỗi, Chiếc áo len, Người mẹ, Người lính dũng cảm, Bài tập làm văn, Trận bóng dưới lòng đường, Các em nhỏ và cụ già.
- TLV: Dại gì mà đổi, Không nỡ nhìn
- HS suy nghĩ nhớ câu chuyện
 
 
- 4-5 HS thi kể
 
-HS nhắc lại.
Rút kinh nghiệm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
      *************************************************************************                                                     
Tiết4:                                                              Thể dục
( GV chuyên dạy)
       

 
TUẦN 9
                Thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2013
                                        Toán.
               GÓC VUÔNG , GÓC KHÔNG VUÔNG .
 I . MỤC TIÊU :
1.Kiến thức:  Bước đầu có biểu tượng về góc ,góc vuông ,góc không vuông.
2. Kĩ năng: - Biết sử dung ê,ke để nhận biết góc vuông ,góc không vuông và vẽ góc vuông (theo mẫu)
                       - HS khá,giỏi làm bài tập 2(dòng 2)
3. Thái độ : - HS ham học và yêu thích môn học .
II . ĐỒ DÙNG - DẠY HỌC :
    -  Ê ke.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  - HỌC  :
 
 NỘI DUNG                 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1-Kiểm tra bài cũ:   
      5’
 
2-Bài mới: 
Hoạt động 1
        1’
 
 
Hoạt động 2
          5’
  
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 3
 
          5’
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Hoạt động 4. 
          3’
 
 
 
 
 
 
 
3.Thực hành:
            
Bài 1:
           5’
 
 
 
 
 

 Bài 2:
 
            5’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3:
          5’
 
 
 
Bài 4:
            3’
 
 
4. Củng cố-dặn dò :
            3’
-GV gọi 3 học sinh lên bảng làm bài.
ở nhà.
 
 
 
* Giới thiệu bài :    
Hôm trước các em học bài tiết luyện tập Hôm nay các em học  góc vuông góc không vuông .
* Giới thiệu về góc (làm quen với biểu tượng về góc)
-GV lấy đồng hồ ra cho HS xem và tạo thành một góc( vẽ 2 kim gần giống như sgk ¹ ¸ »
- GV nhận xét
GV mô tả biểu tượng về góc gồm có hai cạnh phát từ một điểm đưa ra hình vẽ
góc.
*Giới thiệu góc vuông góc không vuông.
 
 
 
 
 
 

Góc vuông   Góc không vuông    Góc không vuông      
 GV nêu trong SGK: Các góc                    
-GV vẽ góc vuông lên bảng gới thiệu.
 + Đây là góc vuông, góc không vuông sau đó giới thiệu đỉnh cạnh cửa góc vuông.
*Giới thiệu ê ke
- GV giới thiệu ê ke                                                                                                                              - GV nêu qua cấu tạo của ê ke.     
  - Nêu cách dùng ê ke để đo góc                                        

 
 
                  Cái ê ke
 
 
a) Gọi HS nêu yêu cầu
GV hướng dẫn dùng ê ke kiểm tra góc
 
 
 
 
 
 
 

- b) Gọi HS nêu yêu cầu
- Góc vuông đỉnh O ; cạnh OA, OB
- Góc vuông đỉnh M ; cạnh MC, MD.
 
Gọi HS nêu yêu cầu
a) Nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông
b) Nêu tên đỉnh và cạnh góc không vuông
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HS nêu Y\C bài.
Hỏi góc nào là góc vuông ,góc nào là góc không vuông?
-GV nhận xét.
 
- HS nêu Y/C bài
- Gọi HS nêu kết quả.
- GV nhận xét
 
-GV hỏi lai nội dung bài.
-Dặn xem bài ở nhà,
-GV nhận xét tiết học.
64 : 2 = 31      80 : 4 = 20          25 x 3 = 75     12 x 6 =72
                    Bài giải
Số rượu trong bình còn lại là
       63:3=21 (lít )
             Đáp số: 21 lít rượu
-HS nhắc lại.
 
 
 
 
- HS quan sát hai kim đồng hồ ở mỗi hình trên tạo thành góc.
 
 
 
 
 
- HS quan sát để có biểu tượng về góc gồm có hai cạnh xuất phát từ một điểm
HS theo dõi cách kẻ
- HS vẽ vào vỡ nháp
 
 
 
 
 
 
 
 
-HS tìm góc đỉnh,cạnh.
 
 
- HS đem ê ke ra quan sát
 
 
 
 
 
 
- 1 HS nêu yêu cầu.
 
 
- 2 HS lên bảng kiểm tra.
- HS nhận xét
 
 
 
 

-1 HS nêu
 
 
- 2 HS vẽ.
 
 
- 1 HS nêu yêu cầu
- Góc vuông đỉnh A, cạnh AD, AE.
- Góc không vuông đỉnh B, cạnh BG, BH. Đỉnh C, cạnh CI, CK.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 HS nêu yêu cầu
-HS lên bảng làm thực hành đo và trả lời.
 - Góc vuông MQ.
 - Góc không vuông N,M.
- 1 HS nêu yêu cầu
- Đáp án D
 
 
-HS nhắc lại.
 

                                                                               
                                                              Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2011
Tiết 1:                                                            
                                                                    Môn: Chính tả
Bài: ÔN tiết 3
    I- Mục đích- yêu cầu.
  -Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tết 1.
  -Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận câu Ai làm gì?(BT2).
- Nghe – viết đúng, trình bài sạch sẽ, đúng quy định bài CT (BT3); tốc độ viết khoảng 55 chữ/15 phút, không mắt quá 5 lỗi trong bài.
 -HS khá,giỏiviết đúng, tương đối đẹp bài CT (tốc độ tren 55 chữ/15 phút).  
II- Đồ dùng dạy-học:
   -Phiếu ghi tên từng bài tập đọc.
III- Các hoạt động dạy-học:        
 Nội dung- thời gian                        Hoạt động của GV  Hoạt động củaHS
1-Giới thiệu bài.     1’
2-Kiểm tra.        15’
 
3-Bài tập 2.       7’
 
 
 
 
 
 
4-Bài tập 3
15’
 
 
 
 
 
5-Củng cố-dặn dò.  2’
Hôm trước các em học tiết 4 ôn tập luyện từ và câu – chính tả.
-Gọi ¼  số HS thực hiện như bóc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét cho điểm
- HS nêu yêu cầu của bài
-GV hỏi: Hai câu này được cấu tạo theo mẫu câu nào?
- Gọi HS trình bày.
- GV theo dõi giúp đỡ những em yếu.
 
 
 
- GV và cả lớp nhận xét.
+ GV đọc một lần đoạn văn
- Gọi 2-3 HS đọc lại
- Cho HS viết ra giấy nháp những từ ngữ các em dễ viết sai
- GV đọc cho HS viết vào vở.
-GV thu chấm 4-5 vở nhận xét.
-GV hỏi lại nội dung bài.
-Dặn xem bài ở nhà.
-GV nhận xét tiết học.
-HS nhắc lại.
 
- 5 HS thực hiện
 
 
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS trả lời: Ai làm gì?
 
- HS làm trên bảng, nhận xét.
+ Câu a) Ở câu lạc bộ, các em làm gì?
+ Câu b)  Ai thường đến câu lạc bộ vào các nhày nghỉ ?
-HS nhận xét
- Cả lớp theo dõi
- 2-3 HS đọc lại
- HS viết ra giấy nháp những từ ngữ các em dễ viết sai
- HS viết vào vở.
 
-         HS nhắc nội dung bài
 
 
  *Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                          
                                                              
 
Thủ công
KIỂM TRA CHƯƠNG I : CẮT DÁN HÌNH
 
 
 I . MỤC TIÊU :
1.Kiến thức: -Ôn tập ,củng cố được kiến thức ,kĩ năng ,phôi hợp gấp,cắt dán để làm đồ chơi.
2. Kĩ năng:  -Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học.
- HS khá,giỏi làm được ít nhất ba đồ chơi đã học.
3. Thái độ : -Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II . ĐỒ DÙNG - DẠY HỌC :
   Mẫu của các bài đã học 1, 2, 3, 4, 5.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  - HỌC  :
 
NỘI DUNG           HOẠT ĐỘNG CỦA GV          HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1-Kiểm tra:
         2’
2-Bài mới
Hoạt động 1 . 
          1’
Hoạt động 2. 
          5’
          
  
Hoạt động 3 . 
        15’
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
            
 
Hoạt động 4 . 
           10’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Củng cố-dặn dò:             5’
   -GV kiểm tra đồ dùng của HS.
 
 
-Giới thiệu bài
 
Chuẩn bị:
-Đề kiểm tra : Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp cắt một trong những hình đã họcở chương I
Thực hành:
-GV nêu mục đích y/c bài k tra .Biết cách làm  và thực hiện các thao tác để làm được trong những sản phẩn đã học sản phẩn phải được làm theo qui trình .các nếp gấp phải phẳng ,các1 hình phối hợp gấp ,cắt ,dán như ngôi sao 5 cánh lá cờ đỏ sáo vàng ,bông hoa phải cân đối.
- Trước khi k tra GV gọi HS nhắc lại tên bài đã học trong chương I GV cho hs quan sát lại các mẫu .quyển vở được bọc cẩn thận .hình bông hoa năm cánh 4 cánh ,8 cánh.
 
 
 
Cách đánh giá
-Sau khi hs hiểu rõ mục đích  y/c GV tổ chức cho hs làm bài k tra qua thực hành gấp ,cắt ,dán một trong những sản phẩn đã .học trong chương I.trong quá trinh hs thực hiện bài thực hành ,GV quan sát ,giúp đở những hs còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm  tra
+ Đánh giá sản phẩn thực hiện của hs theo mức độ
-Hoàn thành: (A)
-Nến gấp thẳng ,phẳng.
-Đường gấp thẳng ,đều ko bị mấp mô răng cưa
-Thực hiện đung kĩ thuật ,đúng qui trình và hoàn thành sản phẩn tại lớp .
-Những em đã làm hoàn thành và có sản phẩn đẹp sáng tạo được đánh già là hoàn thành: (A+)
+Thực hiện chưa đúng qui trình kĩ thuât
+ Chưa hoàn thành sản phẩn: (B)
- Thực hiện chưa đúng quy trình kĩ thuật.
- Không hoà thành sản phẩm.
 
-GV nhận xét . và sự chẩn bị ,tinh thần thái độ học tập và bài kết quà k tra cửa hs.
-dặn dò hs giờ sau mang giấy thủ công ,giấy nháp bút chì ,thước kẻ ,hồ dán để học ( cắt dán, chữ cái I,T).
GV nhận xét tiết học.
- HS chuẩn bị tiết học
 
 
-HS lắng nghe .
 
 
- HS lắng nghe yêu cầu của GV.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 1Gấp tàu thuỷ hai ống khói.
Bài 2 Gấp con ếch.
Bài 3 Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
Bài 4 Gấp, cắt, dán bông hoa.
- HS thực hành
- HS trình bày sản phẩm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-HS lắng nghe.
 
 
 
 
 
 

Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2013
Toán
THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG Ê KE
 
 
 I . MỤC TIÊU :
1.Kiến thức:
-Biết sử dụng ê ke để kiểm tra, nhận biết góc vuông, góc không vuông và vẽ được góc vuông trong trường hợp đơn giản.
2. Kĩ năng:
- Làm đúng các bài tập .
3. Thái độ :
- HS ham học và yêu thích môn học .
II . ĐỒ DÙNG - DẠY HỌC :
- Ê ke
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  - HỌC  :
 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1-Kiểm tra bài cũ:    
             5’
2-Bài mới: 
 
Hoạt động 1 . 
        1’
 
          
 
Hoạt động 2 . 
 
Bài 1  :    8’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2:   8’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3:     8’
 
 
 
 
 
 
3- Củng cố dặn dò.     5’
-GV gọi HS lên bảng làm
- Dùng ê ke vẽ góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AC
- Dùng ê ke kiểm tra góc ABC vừa vẽ.
- GV nhận xét
* Giới thiệu bài.
-Hôm trước các em học bài góc vuông góc không vuông.Hôm nay ta học bài thực hành nhận biết góc vuông góc không vuông bằng ê ke.
Thực hành.
 
* Nêu yêu cầu.
GV HD cách vẽ góc vuông điểm O.
- Đạt ê ke sao cho đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm O và một cạch ê ke trùng với cạnh cho trước
- Dọc theo cạch kia của ê ke vẽ tia ON. Ta được góc vuông đỉnh O, cạnh OM và ON
- Cho HS vẽ tiếp phần còn lại
GV nhận xét
 
 
 
* Nêu yêu cầu.
-HS quan sát dùng ê ke kiểm tra góc vuông.
 
       
   
 
 
 
 
 
 

          
       Hình A                           Hình B
- GV hỏi: Hình A có mấy góc vuông?
- Hình B có mấy góc vuông?
- GV nhận xét.
 * Nêu yêu cầu.
-HS quan sát hình sgk.
Hỏi:Hai miếng bìa nào ghép lại được góc vuông như hình AB.
-GV nhận xét.
-GV nhận xét tiết học.
 
- Dặn xem bài ở nhà làm bài tập.
- Chuẩn bị bài sau .
- 2 HS lên bảng làm bài.
- HS nhận xét
 
 
 
 
 
-HS lắng nghe .
 
 
 
 
- HS nêu yêu cầu
 
 
 
 
 
 
 
 

- HS vẽ.
 
 
 
 
 
-HS dùng ê ke kiểm tra trả lời câu hỏi.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Có 4 góc vuông.
- Có 2 góc vuông.
 
 
- HS quan sát cách ghép
- HS ghép hình trả lời.
- Hình A 1,4 ; Hình B 2,3.
 
 
 
-HS lắng nghe

                           

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hà

 Tags: giáo án

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

1074/SGDĐT-VP

CÔNG VĂN V/V TIẾP TỤC CHO HS NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 SỞ GDĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 94 | lượt tải:30

121/PGDĐT-TH

CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN TIẾP TỤC DH QUA INTERNET TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 77 | lượt tải:34

1125/BGDĐT-GDTH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 80 | lượt tải:29

05/CT-UBND

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 100 | lượt tải:26

119/KH-GD&ĐT

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC DH MÔN TIẾNG ANH TỰ CHỌN LỚP 1,2 TRÊN ĐỊA BÀN THANH OAI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 77 | lượt tải:33

968/SGDĐT-GDPT

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 70 | lượt tải:26

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 259 | lượt tải:70
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây